قیمت بلیط گرگان اسفند 97

 

قیمت بلیط گرگان

  

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

ایران ایر

---

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

آسمان

---

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

  

 *قیمت پایه بلیط گرگان به صورت رفت و برگشت می باشد.

    

بلیط گرگان

فاصله هوایی تهران گرگان 299 کیلومتر می باشد.

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
628 تهران گرگان دوشنبه ها 09:50 10:50 شرکت هواپیمایی آسمان
794 تهران گرگان دوشنبه ها 18:00 19:20 شرکت هواپیمایی آسمان
796 تهران گرگان دوشنبه ها 22:10 23:30 شرکت هواپیمایی آسمان
792 تهران گرگان سه شنبه ها 06:35 07:35 شرکت هواپیمایی آسمان
246 تهران گرگان سه شنبه ها 13:55 15:00 شرکت هواپیمایی ایران ایر
794 تهران گرگان سه شنبه ها 14:50 15:50 شرکت هواپیمایی آسمان
796 تهران گرگان سه شنبه ها 20:50 22:10 شرکت هواپیمایی آسمان
792 تهران گرگان چهارشنبه ها 06:40 07:40 شرکت هواپیمایی آسمان
794 تهران گرگان چهارشنبه ها 15:45 17:05 شرکت هواپیمایی آسمان
796 تهران گرگان چهارشنبه ها 17:30 18:50 شرکت هواپیمایی آسمان
792 تهران گرگان پنجشنبه ها 06:05 07:05 شرکت هواپیمایی آسمان
246 تهران گرگان پنجشنبه ها 07:30 08:35 شرکت هواپیمایی ایران ایر
794 تهران گرگان پنجشنبه ها 16:55 18:15 شرکت هواپیمایی آسمان
634 تهران گرگان پنجشنبه ها 22:10 23:30 شرکت هواپیمایی آسمان
792 تهران گرگان جمعه ها 06:25 07:25 شرکت هواپیمایی آسمان
794 تهران گرگان جمعه ها 15:45 17:05 شرکت هواپیمایی آسمان
796 تهران گرگان جمعه ها 17:30 18:50 شرکت هواپیمایی آسمان
792 تهران گرگان شنبه ها 06:25 07:25 شرکت هواپیمایی آسمان
246 تهران گرگان شنبه ها 13:30 14:35 شرکت هواپیمایی ایران ایر
798 تهران گرگان شنبه ها 21:10 22:30 شرکت هواپیمایی آسمان
794 تهران گرگان یکشنبه ها 15:15 17:35 شرکت هواپیمایی آسمان

 

مسیر تهران گرگان