قیمت بلیط کوالالامپور شهریور 98

 

قیمت بلیط کوالالامپور

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

ایران ایر

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

امارات

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ماهان

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

قطر ایرویز

تماس بگیرید با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

 

بلیط کوالالامپور

فاصله هوایی تهران کوالالامپور 6291 کیلومتر می باشد.

بلیط کوالالامپور با ایرلاین ایران ایر

بلیط به مقصد کوالالامپور مالزی با ایرلاین ایران ایر و مدت زمان تقریبی پرواز 8 ساعت می باشد.

بلیط کوالالامپور با ایرلاین ماهان ایر

بلیط به مقصد کوالالامپور مالزی با ایرلاین ماهان ایر و مدت زمان تقریبی پرواز 8 ساعت می باشد.

بلیط کوالالامپور با ایرلاین امارات

بلیط به مقصد کوالالامپور مالزی با ایرلاین امارات و مدت زمان تقریبی پرواز 6 ساعت و 50 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دبی امارات متحده عربی ، فرودگاه کوالالامپور می باشد.

بلیط کوالالامپور با ایرلاین قطرایرویز

بلیط به مقصد کوالالامپور مالزی با ایرلاین قطرایرویز و مدت زمان تقریبی پرواز 8 ساعت و 30 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دوهه قطر ، فرودگاه کوالالامپور می باشد.

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
485 تهران کوالالامپور دوشنبه ها 05:45 20:45 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
489 تهران کوالالامپور دوشنبه ها 22:35 14:10 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
978 تهران کوالالامپور دوشنبه ها 22:45 13:50 شرکت هواپیمایی امارات
978 تهران کوالالامپور دوشنبه ها 22:45 14:55 شرکت هواپیمایی امارات
485 تهران کوالالامپور سه شنبه ها 05:45 20:45 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
489 تهران کوالالامپور سه شنبه ها 12:35 08:25 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
840 تهران کوالالامپور سه شنبه ها 22:25 09:55 شرکت هواپیمایی ایران ایر
978 تهران کوالالامپور سه شنبه ها 22:45 13:50 شرکت هواپیمایی امارات
978 تهران کوالالامپور سه شنبه ها 22:45 14:55 شرکت هواپیمایی امارات
083 تهران کوالالامپور سه شنبه ها 22:50 10:00 شرکت هواپیمایی ماهان
485 تهران کوالالامپور چهارشنبه ها 05:45 20:45 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
083 تهران کوالالامپور چهارشنبه ها 22:30 10:00 شرکت هواپیمایی ماهان
489 تهران کوالالامپور چهارشنبه ها 22:35 14:10 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
978 تهران کوالالامپور چهارشنبه ها 22:45 13:50 شرکت هواپیمایی امارات
978 تهران کوالالامپور چهارشنبه ها 22:45 14:55 شرکت هواپیمایی امارات
485 تهران کوالالامپور پنجشنبه ها 05:45 20:45 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
489 تهران کوالالامپور پنجشنبه ها 22:35 14:10 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
978 تهران کوالالامپور پنجشنبه ها 22:45 13:50 شرکت هواپیمایی امارات
978 تهران کوالالامپور پنجشنبه ها 22:45 14:55 شرکت هواپیمایی امارات
485 تهران کوالالامپور جمعه ها 05:45 20:45 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
489 تهران کوالالامپور جمعه ها 12:35 08:25 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
978 تهران کوالالامپور جمعه ها 22:45 13:50 شرکت هواپیمایی امارات
978 تهران کوالالامپور جمعه ها 22:45 14:55 شرکت هواپیمایی امارات
083 تهران کوالالامپور جمعه ها 22:50 10:00 شرکت هواپیمایی ماهان
840 تهران کوالالامپور جمعه ها 23:25 10:55 شرکت هواپیمایی ایران ایر
485 تهران کوالالامپور شنبه ها 05:45 20:45 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
489 تهران کوالالامپور شنبه ها 12:35 08:25 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
978 تهران کوالالامپور شنبه ها 22:45 13:50 شرکت هواپیمایی امارات
978 تهران کوالالامپور شنبه ها 22:45 14:55 شرکت هواپیمایی امارات
485 تهران کوالالامپور یکشنبه ها 05:45 20:45 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
489 تهران کوالالامپور یکشنبه ها 22:35 14:10 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
978 تهران کوالالامپور یکشنبه ها 22:45 13:50 شرکت هواپیمایی امارات
978 تهران کوالالامپور یکشنبه ها 22:45 14:55 شرکت هواپیمایی امارات
083 تهران کوالالامپور یکشنبه ها 22:50 10:00 شرکت هواپیمایی ماهان
840 تهران کوالالامپور یکشنبه ها 23:25 10:55 شرکت هواپیمایی ایران ایر

 

 مسیر تهران کوالالامپور