قیمت بلیط کلن ژانویه 2019

 

قیمت بلیط کلن

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

اتریش

 2143600 تومان

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ترکیش

1724400 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

لوفت هانزا

1744500 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.


بلیط کلن

فاصله هوایی تهران کلن 3910 کیلومتر می باشد.

بلیط کلن با ایرلاین پگاسوس

بلیط هواپیما به مقصد کلن آلمان با ایرلاین پگاسوس و مدت زمان تقریبی پرواز 12 ساعت و 15 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه سابیها استانبول ، فرودگاه کلن آلمان می باشد.

بلیط کلن با ایرلاین ترکیش

بلیط هواپیما به مقصد کلن آلمان با ایرلاین ترکیش و مدت زمان تقریبی پرواز 15 ساعت و 10 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه کلن آلمان می باشد.

بلیط کلن با ایرلاین لوفت هانزا

بلیط هواپیما به مقصد کلن آلمان با ایرلاین لوفت هانزا و مدت زمان تقریبی پرواز 9 ساعت و 10 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه فرانکفورت آلمان ، فرودگاه مونیخ آلمان ، فرودگاه کلن آلمان می باشد.

بلیط کلن با ایرلاین اتریش

بلیط هواپیما به مقصد کلن آلمان با ایرلاین اتریش و مدت زمان تقریبی پرواز 7 ساعت و 20 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه وین اتریش ، فرودگاه کلن آلمان می باشد.

 

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
875 تهران کلن دوشنبه ها 03:35 09:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
879 تهران کلن دوشنبه ها 08:25 18:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
871 تهران کلن دوشنبه ها 15:55 00:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
875 تهران کلن سه شنبه ها 03:35 09:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
879 تهران کلن سه شنبه ها 08:25 18:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
871 تهران کلن سه شنبه ها 15:55 00:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
875 تهران کلن چهارشنبه ها 03:35 09:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
879 تهران کلن چهارشنبه ها 08:25 18:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
871 تهران کلن چهارشنبه ها 15:55 00:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
875 تهران کلن پنجشنبه ها 03:35 09:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
879 تهران کلن پنجشنبه ها 08:25 18:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
871 تهران کلن پنجشنبه ها 15:55 00:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
875 تهران کلن جمعه ها 03:35 09:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
729 تهران کلن جمعه ها 07:50 11:00 شرکت هواپیمایی ایران ایر
879 تهران کلن جمعه ها 08:25 18:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
871 تهران کلن جمعه ها 15:55 00:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
875 تهران کلن شنبه ها 03:35 09:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
879 تهران کلن شنبه ها 08:25 18:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
871 تهران کلن شنبه ها 15:55 00:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
875 تهران کلن یکشنبه ها 03:35 09:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
879 تهران کلن یکشنبه ها 08:25 18:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
871 تهران کلن یکشنبه ها 15:55 00:15 شرکت هواپیمایی ترکیش

 

مسیر تهران کلن