قیمت بلیط کرمانشاه دی 97

قیمت بلیط کرمانشاه

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

آسمان

---

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ایران ایر

---

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ماهان

---

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

 

 *قیمت پایه بلیط کرمانشاه به صورت رفت و برگشت می باشد.

    

بلیط کرمانشاه

فاصله هوایی تهران کرمانشاه 426 کیلومتر می باشد.

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
283 تهران کرمانشاه دوشنبه ها 04:35 05:45 شرکت هواپیمایی ایران ایر
958 تهران کرمانشاه دوشنبه ها 11:10 12:10 شرکت هواپیمایی ایران ایر تور
622 تهران کرمانشاه دوشنبه ها 11:30 13:00 شرکت هواپیمایی آسمان
1010 تهران کرمانشاه دوشنبه ها 20:00 21:15 شرکت هواپیمایی ماهان
289 تهران کرمانشاه دوشنبه ها 22:00 23:10 شرکت هواپیمایی ایران ایر
626 تهران کرمانشاه دوشنبه ها 22:30 23:30 شرکت هواپیمایی آسمان
285 تهران کرمانشاه سه شنبه ها 11:20 12:25 شرکت هواپیمایی ایران ایر
622 تهران کرمانشاه سه شنبه ها 12:45 14:15 شرکت هواپیمایی آسمان
624 تهران کرمانشاه سه شنبه ها 16:00 17:30 شرکت هواپیمایی آسمان
289 تهران کرمانشاه سه شنبه ها 17:30 18:40 شرکت هواپیمایی ایران ایر
1010 تهران کرمانشاه سه شنبه ها 20:00 21:15 شرکت هواپیمایی ماهان
620 تهران کرمانشاه چهارشنبه ها 07:10 08:10 شرکت هواپیمایی آسمان
1010 تهران کرمانشاه چهارشنبه ها 20:00 21:15 شرکت هواپیمایی ماهان
289 تهران کرمانشاه چهارشنبه ها 20:55 22:05 شرکت هواپیمایی ایران ایر
622 تهران کرمانشاه پنجشنبه ها 11:25 12:55 شرکت هواپیمایی آسمان
287 تهران کرمانشاه پنجشنبه ها 17:45 18:55 شرکت هواپیمایی ایران ایر
624 تهران کرمانشاه پنجشنبه ها 18:00 19:30 شرکت هواپیمایی آسمان
620 تهران کرمانشاه جمعه ها 07:35 08:35 شرکت هواپیمایی آسمان
283 تهران کرمانشاه جمعه ها 09:05 10:10 شرکت هواپیمایی ایران ایر
622 تهران کرمانشاه جمعه ها 11:00 12:30 شرکت هواپیمایی آسمان
1010 تهران کرمانشاه جمعه ها 20:00 21:15 شرکت هواپیمایی ماهان
289 تهران کرمانشاه جمعه ها 21:50 22:55 شرکت هواپیمایی ایران ایر
283 تهران کرمانشاه شنبه ها 04:35 05:45 شرکت هواپیمایی ایران ایر
622 تهران کرمانشاه شنبه ها 14:20 15:20 شرکت هواپیمایی آسمان
287 تهران کرمانشاه شنبه ها 16:25 17:35 شرکت هواپیمایی ایران ایر
1010 تهران کرمانشاه شنبه ها 20:00 21:15 شرکت هواپیمایی ماهان
958 تهران کرمانشاه یکشنبه ها 07:20 08:20 شرکت هواپیمایی ایران ایر تور
287 تهران کرمانشاه یکشنبه ها 16:40 17:45 شرکت هواپیمایی ایران ایر
1010 تهران کرمانشاه یکشنبه ها 20:00 21:15 شرکت هواپیمایی ماهان
624 تهران کرمانشاه یکشنبه ها 20:55 22:25 شرکت هواپیمایی آسمان

 

مسیر تهران کرمانشاه