قیمت بلیط پاریس ژوئن 2019

قیمت بلیط پاریس

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

قطر ایرویز

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

لوفت هانزا

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ترکیش

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

اتحاد

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ایرفلوت

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

امارات

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.


بلیط پاریس

شهر پاریس دارای دو فرودگاه اورلی و شارل دوگل می باشد. فاصله هوایی تهران پاریس 4221 کیلومتر می باشد.

بلیط پاریس با ایرلاین پگاسوس

بلیط هواپیما به مقصد پاریس فرانسه با ایرلاین پگاسوس و مدت زمان تقریبی پرواز 7 ساعت و مسیری پروازی آن فرودگاه سابیها استانبول ، فرودگاه اورلی پاریس می باشد.

بلیط پاریس با ایرلاین قطرایرویز

بلیط هواپیما به مقصد پاریس فرانسه با ایرلاین قطرایرویز و مدت زمان تقریبی پرواز 9 ساعت و 20 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دوهه قطر ، فرودگاه اورلی پاریس می باشد.

بلیط پاریس با ایرلاین ترکیش

بلیط هواپیما به مقصد پاریس فرانسه با ایرلاین ترکیش و مدت زمان تقریبی پرواز 7 ساعت و 15 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه اورلی پاریس می باشد.

بلیط پاریس با ایرلاین ایرفلوت

بلیط هواپیما به مقصد پاریس فرانسه با ایرلاین ایرفلوت و مدت زمان تقریبی پرواز 8 ساعت و 05 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه مسکو روسیه ، فرودگاه اورلی پاریس می باشد.

بلیط پاریس با ایرلاین بلاروس

بلیط هواپیما به مقصد پاریس فرانسه با ایرلاین بلاروس و مدت زمان تقریبی پرواز 8 ساعت و 10 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه مینیسک بلاروس ، فرودگاه اورلی پاریس می باشد.

بلیط پاریس با ایرلاین کویت

بلیط هواپیما به مقصد پاریس فرانسه با ایرلاین اتحاد و مدت زمان تقریبی پرواز 10 ساعت و مسیری پروازی آن فرودگاه کویت ، فرودگاه اورلی پاریس می باشد.

بلیط پاریس با ایرلاین امارات

بلیط هواپیما به مقصد پاریس فرانسه با ایرلاین امارات و مدت زمان تقریبی پرواز 9 ساعت و 25 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دبی امارات متحده عربی ، فرودگاه اورلی پاریس می باشد.

بلیط پاریس با ایرلاین اتحاد

بلیط هواپیما به مقصد پاریس فرانسه با ایرلاین اتحاد و مدت زمان تقریبی پرواز 9 ساعت و 45 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه ابوظبی امارات متحده عربی ، فرودگاه اورلی پاریس می باشد.

بلیط پاریس با ایرلاین لوفت هانزا

بلیط هواپیما به مقصد پاریس فرانسه با ایرلاین لوفت هانزا و مدت زمان تقریبی پرواز 7 ساعت و 40 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه فرانکفورت آلمان ، فرودگاه اورلی پاریس می باشد.

 

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
601 تهران پاریس دوشنبه ها 03:05 08:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران پاریس دوشنبه ها 03:35 10:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران پاریس دوشنبه ها 05:05 13:30 شرکت هواپیمایی امارات
899 تهران پاریس دوشنبه ها 05:20 15:25 شرکت هواپیمایی ترکیش
513 تهران پاریس دوشنبه ها 05:40 13:10 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران پاریس دوشنبه ها 05:45 14:15 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران پاریس دوشنبه ها 08:25 17:10 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران پاریس دوشنبه ها 11:40 20:05 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران پاریس دوشنبه ها 15:55 22:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران پاریس دوشنبه ها 22:45 09:40 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران پاریس سه شنبه ها 03:05 08:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران پاریس سه شنبه ها 03:35 10:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران پاریس سه شنبه ها 05:05 13:30 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران پاریس سه شنبه ها 05:15 11:05 شرکت هواپیمایی الیتالیا
899 تهران پاریس سه شنبه ها 05:20 15:25 شرکت هواپیمایی ترکیش
485 تهران پاریس سه شنبه ها 05:45 14:15 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران پاریس سه شنبه ها 08:25 17:10 شرکت هواپیمایی ترکیش
733 تهران پاریس سه شنبه ها 09:00 12:45 شرکت هواپیمایی ایران ایر
972 تهران پاریس سه شنبه ها 11:40 20:05 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران پاریس سه شنبه ها 15:55 22:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
344 تهران پاریس سه شنبه ها 18:05 07:35 شرکت هواپیمایی الاتحاد
434 تهران پاریس سه شنبه ها 22:45 08:00 شرکت هواپیمایی عمان ایر
978 تهران پاریس سه شنبه ها 22:45 09:40 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران پاریس چهارشنبه ها 03:05 08:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران پاریس چهارشنبه ها 03:35 10:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران پاریس چهارشنبه ها 05:05 13:30 شرکت هواپیمایی امارات
899 تهران پاریس چهارشنبه ها 05:20 15:25 شرکت هواپیمایی ترکیش
513 تهران پاریس چهارشنبه ها 05:40 13:10 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران پاریس چهارشنبه ها 05:45 14:15 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران پاریس چهارشنبه ها 08:25 17:10 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران پاریس چهارشنبه ها 11:40 20:05 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران پاریس چهارشنبه ها 15:55 22:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران پاریس چهارشنبه ها 22:45 09:40 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران پاریس پنجشنبه ها 03:05 08:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران پاریس پنجشنبه ها 03:35 10:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران پاریس پنجشنبه ها 05:05 13:30 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران پاریس پنجشنبه ها 05:15 11:05 شرکت هواپیمایی الیتالیا
899 تهران پاریس پنجشنبه ها 05:20 15:25 شرکت هواپیمایی ترکیش
485 تهران پاریس پنجشنبه ها 05:45 14:15 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران پاریس پنجشنبه ها 08:25 17:10 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران پاریس پنجشنبه ها 11:40 20:05 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران پاریس پنجشنبه ها 15:55 22:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران پاریس پنجشنبه ها 22:45 09:40 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران پاریس جمعه ها 03:05 08:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران پاریس جمعه ها 03:35 10:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران پاریس جمعه ها 05:05 13:30 شرکت هواپیمایی امارات
899 تهران پاریس جمعه ها 05:20 15:25 شرکت هواپیمایی ترکیش
513 تهران پاریس جمعه ها 05:40 13:10 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران پاریس جمعه ها 05:45 14:15 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران پاریس جمعه ها 08:25 17:10 شرکت هواپیمایی ترکیش
733 تهران پاریس جمعه ها 09:00 12:45 شرکت هواپیمایی ایران ایر
972 تهران پاریس جمعه ها 11:40 20:05 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران پاریس جمعه ها 15:55 22:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران پاریس جمعه ها 22:45 09:40 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران پاریس شنبه ها 03:05 08:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران پاریس شنبه ها 03:35 10:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران پاریس شنبه ها 05:05 13:30 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران پاریس شنبه ها 05:15 11:05 شرکت هواپیمایی الیتالیا
899 تهران پاریس شنبه ها 05:20 15:25 شرکت هواپیمایی ترکیش
344 تهران پاریس شنبه ها 05:45 14:25 شرکت هواپیمایی الاتحاد
485 تهران پاریس شنبه ها 05:45 14:15 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران پاریس شنبه ها 08:25 17:10 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران پاریس شنبه ها 11:40 20:05 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران پاریس شنبه ها 15:55 22:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران پاریس شنبه ها 22:45 09:40 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران پاریس یکشنبه ها 03:05 08:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران پاریس یکشنبه ها 03:35 10:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران پاریس یکشنبه ها 05:05 13:30 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران پاریس یکشنبه ها 05:15 11:05 شرکت هواپیمایی الیتالیا
899 تهران پاریس یکشنبه ها 05:20 15:25 شرکت هواپیمایی ترکیش
513 تهران پاریس یکشنبه ها 05:40 13:10 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران پاریس یکشنبه ها 05:45 14:15 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران پاریس یکشنبه ها 08:25 17:10 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران پاریس یکشنبه ها 11:40 20:05 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران پاریس یکشنبه ها 15:55 22:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
344 تهران پاریس یکشنبه ها 18:05 07:35 شرکت هواپیمایی الاتحاد
978 تهران پاریس یکشنبه ها 22:45 09:40 شرکت هواپیمایی امارات

 

مسیر تهران پاریس