قیمت بلیط نیویورک آگوست 2019

 

قیمت بلیط نیویورک

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

قطر ایرویز

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ترکیش

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

اتحاد

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ایرفلوت

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

امارات

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.


بلیط نیویورک

شهر نیویورک داراری چهار فرودگاه بین المللی و اصلی ترین آنها فرودگاه جان اف کندی می باشد. فاصه هوایی تهران نیویورک 9879 کیلومتر می باشد.

بلیط نیویورک با ایرلاین قطرایرویز

بلیط هواپیما مدت زمان تقریبی پرواز با ایرلاین قطرایرویز به مقصد نیویورک آمریکا 17 ساعت و 55 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دوهه قطر ،فرودگاه لندن انگلستان ، فرودگاه کندی نیویورک می باشد.

بلیط نیویورک با ایرلاین ترکیش

بلیط هواپیما به مقصد نیویورک آمریکا با ایرلاین ترکیش و مدت زمان تقریبی پرواز 16 ساعت و 15 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه کندی نیویورک می باشد.

بلیط نیویورک با ایرلاین ایرفلوت

بلیط هواپیما به مقصد نیویورک آمریکا با ایرلاین ایرفلوت و مدت زمان تقریبی پرواز 15 ساعت و 15 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه مسکو روسیه ، فرودگاه کندی نیویورک می باشد.

بلیط نیویورک با ایرلاین کویت

بلیط هواپیما به مقصد نیویورک آمریکا با ایرلاین اتحاد و مدت زمان تقریبی پرواز 30 ساعت و 45 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه کویت ، فرودگاه کندی نیویورک می باشد.

بلیط نیویورک با ایرلاین اتحاد

بلیط هواپیما به مقصد نیویورک آمریکا با ایرلاین اتحاد و مدت زمان تقریبی پرواز 19 ساعت و 30 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه ابوظبی امارات متحده عربی ، فرودگاه کندی نیویورک می باشد.

بلیط نیویورک با ایرلاین امارات

بلیط هواپیما به مقصد نیویورک آمریکا با ایرلاین امارات و مدت زمان تقریبی پرواز 17 ساعت و 40 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دبی امارات متحده عربی ، فرودگاه کندی نیویورک می باشد.

بلیط نیویورک با ایرلاین لوفت هانزا

بلیط هواپیما به مقصد نیویورک آمریکا با ایرلاین لوفت هانزا و مدت زمان تقریبی پرواز 18ساعت و 15 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه فرانکفورت آلمان ، فرودگاه کندی نیویورک می باشد.

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
601 تهران نیویورک دوشنبه ها 03:05 11:50 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران نیویورک دوشنبه ها 03:35 11:20 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران نیویورک دوشنبه ها 05:05 14:15 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران نیویورک دوشنبه ها 05:40 12:20 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران نیویورک دوشنبه ها 05:45 15:00 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران نیویورک دوشنبه ها 08:25 16:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران نیویورک دوشنبه ها 22:45 08:25 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران نیویورک سه شنبه ها 03:05 11:50 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران نیویورک سه شنبه ها 03:35 11:20 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران نیویورک سه شنبه ها 05:05 14:15 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران نیویورک سه شنبه ها 05:15 12:55 شرکت هواپیمایی الیتالیا
485 تهران نیویورک سه شنبه ها 05:45 15:00 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران نیویورک سه شنبه ها 08:25 16:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران نیویورک سه شنبه ها 22:45 08:25 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران نیویورک چهارشنبه ها 03:05 11:50 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران نیویورک چهارشنبه ها 03:35 11:20 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران نیویورک چهارشنبه ها 05:05 14:15 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران نیویورک چهارشنبه ها 05:40 12:20 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران نیویورک چهارشنبه ها 05:45 15:00 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران نیویورک چهارشنبه ها 08:25 16:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران نیویورک چهارشنبه ها 22:45 08:25 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران نیویورک پنجشنبه ها 03:05 11:50 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران نیویورک پنجشنبه ها 03:35 11:20 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران نیویورک پنجشنبه ها 05:05 14:15 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران نیویورک پنجشنبه ها 05:15 12:55 شرکت هواپیمایی الیتالیا
485 تهران نیویورک پنجشنبه ها 05:45 15:00 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران نیویورک پنجشنبه ها 08:25 16:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران نیویورک پنجشنبه ها 22:45 08:25 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران نیویورک جمعه ها 03:05 11:50 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران نیویورک جمعه ها 03:35 11:20 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران نیویورک جمعه ها 05:05 14:15 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران نیویورک جمعه ها 05:40 12:20 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران نیویورک جمعه ها 05:45 15:00 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران نیویورک جمعه ها 08:25 16:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران نیویورک جمعه ها 22:45 08:25 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران نیویورک شنبه ها 03:05 11:50 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران نیویورک شنبه ها 03:35 11:20 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران نیویورک شنبه ها 05:05 14:15 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران نیویورک شنبه ها 05:15 12:55 شرکت هواپیمایی الیتالیا
485 تهران نیویورک شنبه ها 05:45 15:00 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
344 تهران نیویورک شنبه ها 05:45 16:30 شرکت هواپیمایی الاتحاد
879 تهران نیویورک شنبه ها 08:25 16:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران نیویورک شنبه ها 22:45 08:25 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران نیویورک یکشنبه ها 03:05 11:50 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران نیویورک یکشنبه ها 03:35 11:20 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران نیویورک یکشنبه ها 05:05 14:15 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران نیویورک یکشنبه ها 05:15 12:55 شرکت هواپیمایی الیتالیا
513 تهران نیویورک یکشنبه ها 05:40 12:20 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران نیویورک یکشنبه ها 05:45 15:00 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران نیویورک یکشنبه ها 08:25 16:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران نیویورک یکشنبه ها 22:45 08:25 شرکت هواپیمایی امارات

 

 

مسیر تهران نیویورک