قیمت بلیط میلان ژوئن 2019

 

قیمت بلیط میلان

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

اکراین

1800000 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

قطر ایرویز

1750000 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ترکیش

2200000 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

امارات

2155000 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ایرفلوت

3100000 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

لوفت هانزا

2700000 تومان  با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ایران ایر

1900000 تومان با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

 

بلیط میلان

شهر میلان دارای 3 فرودگاه مالپنسا ، لینیت و اوریو آل سریو می باشد. فاصله هوایی تهران میلان 3689 کیلومتر است.

بلیط میلان با ایرلاین پگاسوس

بلیط به مقصد میلان ایتالیا با ایرلاین پگاسوس و مدت زمان تقریبی پرواز 11 ساعت و 25 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه استانبول ، فرودگاه اوریو آل سریو میلان می باشد.

بلیط میلان با ایرلاین اکراین

بلیط به مقصد میلان ایتالیا با ایرلاین اکراین و مدت زمان تقریبی پرواز 9 ساعت و 10 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه اکراین ، فرودگاه مالپنسا میلان می باشد.

بلیط میلان با ایرلاین قطرایرویز

بلیط به مقصد میلان ایتالیا با ایرلاین قطرایرویز و مدت زمان تقریبی پرواز 22 ساعت و 10 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه فرودگاه دوهه قطر ، فرودگاه مالپنسا میلان می باشد.

بلیط میلان با ایرلاین ترکیش

بلیط به مقصد میلان ایتالیا با ایرلاین ترکیش و مدت زمان تقریبی پرواز 8 ساعت و 10 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه مالپنسا میلان می باشد.

بلیط میلان با ایرلاین امارات

بلیط به مقصد میلان ایتالیا با ایرلاین امارات و مدت زمان تقریبی پرواز 11 ساعت و 35 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دبی امارات متحده عربی ، فرودگاه مالپنسا میلان می باشد.

بلیط میلان با ایرلاین ایرفلوت

بلیط به مقصد میلان ایتالیا با ایرلاین ایرفلوت و مدت زمان تقریبی پرواز 10 ساعت و 40 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه مسکو روسیه ، فرودگاه مالپنسا میلان می باشد.

بلیط میلان با ایرلاین لوفت هانزا

بلیط به مقصد میلان ایتالیا با ایرلاین لوفت هانزا و مدت زمان تقریبی پرواز 7 ساعت و 35 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه فرانکفورت آلمان ، مالپنسا میلان می باشد.

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
601 تهران میلان دوشنبه ها 03:05 08:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران میلان دوشنبه ها 03:35 10:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران میلان دوشنبه ها 05:05 13:45 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران میلان دوشنبه ها 05:40 13:50 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران میلان دوشنبه ها 05:45 19:40 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران میلان دوشنبه ها 15:55 22:45 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران میلان دوشنبه ها 22:45 08:25 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران میلان سه شنبه ها 03:05 08:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران میلان سه شنبه ها 03:35 10:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران میلان سه شنبه ها 05:05 13:45 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران میلان سه شنبه ها 05:15 11:20 شرکت هواپیمایی الیتالیا
485 تهران میلان سه شنبه ها 05:45 14:40 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
485 تهران میلان سه شنبه ها 05:45 19:40 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
489 تهران میلان سه شنبه ها 12:35 19:40 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران میلان سه شنبه ها 15:55 22:45 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران میلان سه شنبه ها 22:45 08:25 شرکت هواپیمایی امارات
434 تهران میلان سه شنبه ها 22:45 09:20 شرکت هواپیمایی عمان ایر
601 تهران میلان چهارشنبه ها 03:05 08:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران میلان چهارشنبه ها 03:35 10:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران میلان چهارشنبه ها 05:05 13:45 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران میلان چهارشنبه ها 05:40 13:50 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران میلان چهارشنبه ها 05:45 19:40 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران میلان چهارشنبه ها 15:55 22:45 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران میلان چهارشنبه ها 22:45 08:25 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران میلان پنجشنبه ها 03:05 08:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران میلان پنجشنبه ها 03:35 10:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران میلان پنجشنبه ها 05:05 13:45 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران میلان پنجشنبه ها 05:15 11:20 شرکت هواپیمایی الیتالیا
485 تهران میلان پنجشنبه ها 05:45 14:40 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
485 تهران میلان پنجشنبه ها 05:45 19:40 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران میلان پنجشنبه ها 15:55 22:45 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران میلان پنجشنبه ها 22:45 08:25 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران میلان جمعه ها 03:05 08:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران میلان جمعه ها 03:35 10:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران میلان جمعه ها 05:05 13:45 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران میلان جمعه ها 05:40 13:50 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران میلان جمعه ها 05:45 19:40 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
432 تهران میلان جمعه ها 11:00 19:10 شرکت هواپیمایی عمان ایر
489 تهران میلان جمعه ها 12:35 19:40 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران میلان جمعه ها 15:55 22:45 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران میلان جمعه ها 22:45 08:25 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران میلان شنبه ها 03:05 08:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران میلان شنبه ها 03:35 10:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران میلان شنبه ها 05:05 13:45 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران میلان شنبه ها 05:15 11:20 شرکت هواپیمایی الیتالیا
485 تهران میلان شنبه ها 05:45 14:40 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
485 تهران میلان شنبه ها 05:45 19:40 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
344 تهران میلان شنبه ها 05:45 13:45 شرکت هواپیمایی الاتحاد
489 تهران میلان شنبه ها 12:35 19:40 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران میلان شنبه ها 15:55 22:45 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران میلان شنبه ها 22:45 08:25 شرکت هواپیمایی امارات
601 تهران میلان یکشنبه ها 03:05 08:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران میلان یکشنبه ها 03:35 10:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران میلان یکشنبه ها 05:05 13:45 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران میلان یکشنبه ها 05:15 11:20 شرکت هواپیمایی الیتالیا
513 تهران میلان یکشنبه ها 05:40 13:50 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران میلان یکشنبه ها 05:45 19:40 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران میلان یکشنبه ها 15:55 22:45 شرکت هواپیمایی ترکیش
978 تهران میلان یکشنبه ها 22:45 08:25 شرکت هواپیمایی امارات

 

مسیر تهران میلان