قیمت بلیط مونیخ می 2019

قیمت بلیط مونیخ

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

ترکیش

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

قطر ایرویز

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

امارات

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ایرفلوت

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

اتحاد

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

لوفت هانزا

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

اکراین

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.


بلیط مونیخ

فرودگاه فرانتز یوزف اشتراوس مونیخ یکی از مهم‌ترین فرودگاه‌های آلمان محسوب می‌شود. این فرودگاه در ۲۸ کیلومتری شمال شرقی شهر مونیخ واقع شده است.

بلیط مونیخ با ایرلاین پگاسوس

بلیط هواپیما به مقصد مونیخ آلمان با ایرلاین پگاسوس و مدت زمان تقریبی پرواز 10 ساعت و 50 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه سابیها استانبول ، فرودگاه مونیخ آلمان می باشد.

بلیط مونیخ با ایرلاین اکراین

بلیط هواپیما به مقصد مونیخ آلمان با ایرلاین اکراین و مدت زمان تقریبی پرواز 8 ساعت و 50 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه اکراین ، فرودگاه مونیخ آلمان می باشد.

بلیط مونیخ با ایرلاین قطرایرویز

بلیط هواپیما به مقصد مونیخ آلمان با ایرلاین قطرایرویز و مدت زمان تقریبی پرواز 10 ساعت و 05 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه فرودگاه دوهه قطر ، فرودگاه مونیخ آلمان می باشد.

بلیط مونیخ با ایرلاین ترکیش

بلیط هواپیما به مقصد مونیخ آلمان با ایرلاین ترکیش و مدت زمان تقریبی پرواز 8 ساعت و 05 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه مونیخ آلمان می باشد.

بلیط مونیخ با ایرلاین ایرفلوت

بلیط هواپیما به مقصد مونیخ آلمان با ایرلاین ایرفلوت و مدت زمان تقریبی پرواز 8 ساعت و 35 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه مسکو روسیه ، فرودگاه مونیخ آلمان می باشد.

بلیط مونیخ با ایرلاین امارات

بلیط هواپیما به مقصد مونیخ آلمان با ایرلاین امارات و مدت زمان تقریبی پرواز 10ساعت و 25 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دبی امارات متحده عربی ، فرودگاه مونیخ آلمان می باشد.

بلیط مونیخ با ایرلاین اتحاد

بلیط هواپما به مقصد مونیخ آلمان با ایرلاین اتحاد و مدت زمان تقریبی پرواز 10 ساعت و 15 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه ابوظبی امارات متحده عربی ، فرودگاه مونیخ آلمان می باشد.

بلیط مونیخ با ایرلاین لوفت هانزا

بلیط هواپیما به مقصد مونیخ آلمان با ایرلاین لوفت هانزا و مدت زمان تقریبی پرواز 7 ساعت و 25 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه فرانکفورت آلمان ، فرودگاه مونیخ آلمان می باشد.

 

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
601 تهران مونیخ دوشنبه ها 03:05 07:55 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران مونیخ دوشنبه ها 05:05 13:00 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران مونیخ دوشنبه ها 05:40 11:45 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران مونیخ دوشنبه ها 05:45 13:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران مونیخ دوشنبه ها 08:25 13:40 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران مونیخ دوشنبه ها 11:40 20:55 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران مونیخ دوشنبه ها 15:55 21:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
489 تهران مونیخ دوشنبه ها 22:35 07:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
601 تهران مونیخ سه شنبه ها 03:05 07:55 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران مونیخ سه شنبه ها 05:05 13:00 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران مونیخ سه شنبه ها 05:15 11:00 شرکت هواپیمایی الیتالیا
485 تهران مونیخ سه شنبه ها 05:45 13:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران مونیخ سه شنبه ها 08:25 13:40 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران مونیخ سه شنبه ها 11:40 20:55 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران مونیخ سه شنبه ها 15:55 21:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران مونیخ چهارشنبه ها 03:05 07:55 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران مونیخ چهارشنبه ها 05:05 13:00 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران مونیخ چهارشنبه ها 05:40 11:45 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران مونیخ چهارشنبه ها 05:45 13:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران مونیخ چهارشنبه ها 08:25 13:40 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران مونیخ چهارشنبه ها 11:40 20:55 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران مونیخ چهارشنبه ها 15:55 21:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
489 تهران مونیخ چهارشنبه ها 22:35 07:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
601 تهران مونیخ پنجشنبه ها 03:05 07:55 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران مونیخ پنجشنبه ها 05:05 13:00 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران مونیخ پنجشنبه ها 05:15 11:00 شرکت هواپیمایی الیتالیا
485 تهران مونیخ پنجشنبه ها 05:45 13:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران مونیخ پنجشنبه ها 08:25 13:40 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران مونیخ پنجشنبه ها 11:40 20:55 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران مونیخ پنجشنبه ها 15:55 21:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
489 تهران مونیخ پنجشنبه ها 22:35 07:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
601 تهران مونیخ جمعه ها 03:05 07:55 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران مونیخ جمعه ها 05:05 13:00 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران مونیخ جمعه ها 05:40 11:45 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران مونیخ جمعه ها 05:45 13:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران مونیخ جمعه ها 08:25 13:40 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران مونیخ جمعه ها 11:40 20:55 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران مونیخ جمعه ها 15:55 21:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران مونیخ شنبه ها 03:05 07:55 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران مونیخ شنبه ها 05:05 13:00 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران مونیخ شنبه ها 05:15 11:00 شرکت هواپیمایی الیتالیا
344 تهران مونیخ شنبه ها 05:45 13:20 شرکت هواپیمایی الاتحاد
485 تهران مونیخ شنبه ها 05:45 13:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران مونیخ شنبه ها 08:25 13:40 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران مونیخ شنبه ها 11:40 20:55 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران مونیخ شنبه ها 15:55 21:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران مونیخ یکشنبه ها 03:05 07:55 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران مونیخ یکشنبه ها 05:05 13:00 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران مونیخ یکشنبه ها 05:15 11:00 شرکت هواپیمایی الیتالیا
513 تهران مونیخ یکشنبه ها 05:40 11:45 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران مونیخ یکشنبه ها 05:45 13:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران مونیخ یکشنبه ها 08:25 13:40 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران مونیخ یکشنبه ها 11:40 20:55 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران مونیخ یکشنبه ها 15:55 21:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
489 تهران مونیخ یکشنبه ها 22:35 07:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز

 

مسیر تهران مونیخ