قیمت بلیط مادرید ژوئن 2019

 

قیمت بلیط مادرید

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

امارات

2468000 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ترکیش

1988000 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

قطر ایرویز

1937000 تومان  با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

لوفت هانزا

1700000 تومان  با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ایرفلوت

 1630000 تومان با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

 

بلیط مادرید

فرودگاه بین‌ المللی باراخاس مادرید حدود 13 کیلومتر با مرکز شهر یعنی میدان دروازه‌ خورشید فاصله دارد.

بلیط مادرید با ایرلاین پگاسوس

بلیط هواپیما به مقصد مادرید اسپانیا با ایرلاین پگاسوس و مدت زمان تقریبی پرواز 11 ساعت و 50 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه سابیها استانبول ، فرودگاه مادرید اسپانیا می باشد.

بلیط مادرید با ایرلاین امارات

بلیط هواپیما به مقصد مادرید اسپانیا با ایرلاین امارات و مدت زمان تقریبی پرواز 11 ساعت و 10 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دبی امارات متحده عربی ، فرودگاه مادرید اسپانیا می باشد.

بلیط مادرید با ایرلاین ترکیش

بلیط هواپیما به مقصد مادرید اسپانیا با ایرلاین ترکیش و مدت زمان تقریبی پرواز 9 ساعت و 30 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه مادرید اسپانیا می باشد.

بلیط مادرید با ایرلاین اتحاد

بلیط هواپیما به مقصد مادرید اسپانیا با ایرلاین اتحاد و مدت زمان تقریبی پرواز 16ساعت و 45 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه ابوظبی امارات متحده عربی ، فرودگاه بروکسل بلژیک ، فرودگاه مادرید اسپانیا می باشد.

بلیط مادرید با ایرلاین قطرایرویز

بلیط هواپیما به مقصد مادرید اسپانیا با ایرلاین قطرایرویز و مدت زمان تقریبی پرواز 17 ساعت و 40 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دوهه قطر ، فرودگاه مادرید اسپانیا می باشد.

بلیط مادرید با ایرلاین لوفت هانزا

بلیط هواپیما به مقصد مادرید اسپانیا با ایرلاین لوفت هانزا و مدت زمان تقریبی پرواز 11 ساعت و مسیری پروازی آن فرودگاه فرانکفورت آلمان ، فرودگاه مادرید اسپانیا می باشد.

بلیط مادرید با ایرلاین اتریش

بلیط هواپیما به مقصد مادرید اسپانیا با ایرلاین اتریش و مدت زمان تقریبی پرواز 10 ساعت و 05 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه وین اتریش ، فرودگاه مونیخ آلمان ، فرودگاه مادرید اسپانیا می باشد.

بلیط مادرید با ایرلاین ایرفلوت

بلیط هواپیما به مقصد مادرید اسپانیا با ایرلاین ایرفلوت و مدت زمان تقریبی پرواز 19 ساعت و 20 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه مسکو روسیه ، فرودگاه مادرید اسپانیا می باشد.

  

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
601 تهران مادرید دوشنبه ها 03:05 11:45 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران مادرید دوشنبه ها 03:35 11:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران مادرید دوشنبه ها 05:05 13:45 شرکت هواپیمایی امارات
485 تهران مادرید دوشنبه ها 05:45 14:05 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران مادرید دوشنبه ها 08:25 16:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران مادرید دوشنبه ها 11:40 20:20 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران مادرید دوشنبه ها 15:55 22:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران مادرید سه شنبه ها 03:05 11:45 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران مادرید سه شنبه ها 03:35 11:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران مادرید سه شنبه ها 05:05 13:45 شرکت هواپیمایی امارات
485 تهران مادرید سه شنبه ها 05:45 14:05 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران مادرید سه شنبه ها 08:25 16:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران مادرید سه شنبه ها 11:40 20:20 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران مادرید سه شنبه ها 15:55 22:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران مادرید چهارشنبه ها 03:05 11:45 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران مادرید چهارشنبه ها 03:35 11:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران مادرید چهارشنبه ها 05:05 13:45 شرکت هواپیمایی امارات
879 تهران مادرید چهارشنبه ها 08:25 16:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران مادرید چهارشنبه ها 11:40 20:20 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران مادرید چهارشنبه ها 15:55 22:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران مادرید پنجشنبه ها 03:05 11:45 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران مادرید پنجشنبه ها 03:35 11:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران مادرید پنجشنبه ها 05:05 13:45 شرکت هواپیمایی امارات
485 تهران مادرید پنجشنبه ها 05:45 14:05 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران مادرید پنجشنبه ها 08:25 16:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران مادرید پنجشنبه ها 11:40 20:20 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران مادرید پنجشنبه ها 15:55 22:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
489 تهران مادرید پنجشنبه ها 22:35 08:40 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
601 تهران مادرید جمعه ها 03:05 11:45 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران مادرید جمعه ها 03:35 11:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران مادرید جمعه ها 05:05 13:45 شرکت هواپیمایی امارات
879 تهران مادرید جمعه ها 08:25 16:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران مادرید جمعه ها 11:40 20:20 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران مادرید جمعه ها 15:55 22:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران مادرید شنبه ها 03:05 11:45 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران مادرید شنبه ها 03:35 11:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران مادرید شنبه ها 05:05 13:45 شرکت هواپیمایی امارات
485 تهران مادرید شنبه ها 05:45 14:05 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران مادرید شنبه ها 08:25 16:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران مادرید شنبه ها 11:40 20:20 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران مادرید شنبه ها 15:55 22:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران مادرید یکشنبه ها 03:05 11:45 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران مادرید یکشنبه ها 03:35 11:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران مادرید یکشنبه ها 05:05 13:45 شرکت هواپیمایی امارات
879 تهران مادرید یکشنبه ها 08:25 16:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران مادرید یکشنبه ها 11:40 20:20 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران مادرید یکشنبه ها 15:55 22:55 شرکت هواپیمایی ترکیش

 

مسیر تهران مادرید