قیمت بلیط لس آنجلس می 2019

 

قیمت بلیط لس آنجلس

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

ترکیش

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

امارات

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

اتحاد

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

لوفت هانزا

تماس بگیرید با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.


بلیط لس آنجلس

فاصله هوایی تهران لس آنجلس 12209 کیلومتر می باشد.

بلیط لس آنجلس با ایرلاین امارات

بلیط هواپیما به مقصد لس آنجلس آمریکا با ایرلاین امارات و مدت زمان تقریبی پرواز 20 ساعت و 40 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دبی امارات متحده عربی ، فرودگاه لس آنجلس آمریکا می باشد.

بلیط لس آنجلس با ایرلاین ترکیش

بلیط هواپیما به مقصد لس آنجلس آمریکا با ایرلاین ترکیش و مدت زمان تقریبی پرواز 13 ساعت و 45 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه لس آنجلس آمریکا می باشد.

بلیط لس آنجلس با ایرلاین ایرفلوت

بلیط هواپیما به مقصد لس آنجلس آمریکا با ایرلاین ایرفلوت و مدت زمان تقریبی پرواز 20 ساعت و 35 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه مسکو روسیه ، فرودگاه لس آنجلس آمریکا می باشد.

بلیط لس آنجلس با ایرلاین اتحاد

بلیط هواپیما به مقصد لس آنجلس آمریکا با ایرلاین اتحاد و مدت زمان تقریبی پرواز 20 ساعت و 05 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه ابوظبی امارات متحده عربی ، فرودگاه لس آنجلس آمریکا می باشد.

بلیط لس آنجلس با ایرلاین قطرایرویز

بلیط هواپیما به مقصد لس آنجلس آمریکا با ایرلاین قطرایرویز و مدت زمان تقریبی پرواز 25 ساعت و 30 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دوهه قطر ، فرودگاه فیلادلفیا آمریکا ، فرودگاه لس آنجلس آمریکا می باشد.

بلیط لس آنجلس با ایرلاین لوفت هانزا

بلیط هواپیما به مقصد لس آنجلس آمریکا با ایرلاین لوفت هانزا و مدت زمان تقریبی پرواز 20 ساعت و 55 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه فرانکفورت آلمان ، فرودگاه لس آنجلس آمریکا می باشد.

بلیط لس آنجلس با ایرلاین اتریش

بلیط هواپیما به مقصد لس آنجلس آمریکا با ایرلاین اتریش و مدت زمان تقریبی پرواز 26 ساعت و 34 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه وین اتریش ، فرودگاه پیرسون تورنتو ، فرودگاه لس آنجلس آمریکا می باشد.

 

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
601 تهران لس آنجلس دوشنبه ها 03:05 12:45 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران لس آنجلس دوشنبه ها 05:05 14:15 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران لس آنجلس دوشنبه ها 05:40 14:45 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
879 تهران لس آنجلس دوشنبه ها 08:25 16:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران لس آنجلس سه شنبه ها 03:05 12:45 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران لس آنجلس سه شنبه ها 05:05 14:15 شرکت هواپیمایی امارات
879 تهران لس آنجلس سه شنبه ها 08:25 16:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران لس آنجلس چهارشنبه ها 03:05 12:45 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران لس آنجلس چهارشنبه ها 05:05 14:15 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران لس آنجلس چهارشنبه ها 05:40 14:45 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
879 تهران لس آنجلس چهارشنبه ها 08:25 16:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران لس آنجلس پنجشنبه ها 03:05 12:45 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران لس آنجلس پنجشنبه ها 05:05 14:15 شرکت هواپیمایی امارات
879 تهران لس آنجلس پنجشنبه ها 08:25 16:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران لس آنجلس جمعه ها 03:05 12:45 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران لس آنجلس جمعه ها 05:05 14:15 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران لس آنجلس جمعه ها 05:40 14:45 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
879 تهران لس آنجلس جمعه ها 08:25 16:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران لس آنجلس شنبه ها 03:05 12:45 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران لس آنجلس شنبه ها 05:05 14:15 شرکت هواپیمایی امارات
879 تهران لس آنجلس شنبه ها 08:25 16:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران لس آنجلس یکشنبه ها 03:05 12:45 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران لس آنجلس یکشنبه ها 05:05 14:15 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران لس آنجلس یکشنبه ها 05:40 14:45 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
879 تهران لس آنجلس یکشنبه ها 08:25 16:30 شرکت هواپیمایی ترکیش

 

مسیر تهران لس آنجلس