قیمت بلیط صوفیا نوروز 98

قیمت بلیط صوفیا

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

اتریش

 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

قطرایرویز

 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ترکیش

  با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

لوفت هانزا

  با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.


بلیط صوفیا

فاصله هوایی تهران صوفیا 2535 کیلومتر می باشد. 

بلیط صوفیا با ایرلاین قطرایرویز

بلیط صوفیا به مقصد صوفیا بلغارستان با ایرلاین قطرایرویز و مدت زمان تقریبی پرواز 9 ساعت و  10 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دوهه قطر ، فرودگاه صوفیا بلغارستان می باشد.

بلیط صوفیا با ایرلاین ترکیش

بلیط صوفیا به مقصد صوفیا بلغارستان با ایرلاین ترکیش و مدت زمان تقریبی پرواز 4 ساعت و  45 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه صوفیا بلغارستان  می باشد.

بلیط صوفیا با ایرلاین ایرفلوت

بلیط صوفیا به مقصد صوفیا بلغارستان با ایرلاین ایرفلوت و مدت زمان تقریبی پرواز 7 ساعت و مسیری پروازی آن فرودگاه مسکو روسیه ، فرودگاه صوفیا بلغارستان  می باشد.

بلیط صوفیا با ایرلاین اتحاد

بلیط صوفیا به مقصد صوفیا بلغارستان با ایرلاین اتحاد و مدت زمان تقریبی پرواز 36 ساعت و 10 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه ابوظبی امارات متحده عربی ، فرودگاه برلین آلمان ، فرودگاه صوفیا بلغارستان  می باشد.

بلیط صوفیا با ایرلاین اتریش

بلیط صوفیا به مقصد صوفیا بلغارستان با ایرلاین اتریش و مدت زمان تقریبی پرواز 7 ساعت و 20 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه وین اتریش ، فرودگاه صوفیا بلغارستان می باشد.

بلیط صوفیا با ایرلاین لوفت هانزا

بلیط صوفیا به مقصد صوفیا بلغارستان با ایرلاین لوفت هانزا و مدت زمان تقریبی پرواز 11 ساعت و 30 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه فرانکفورت آلمان ، فرودگاه صوفیا بلغارستان می باشد.

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
485 تهران صوفیا دوشنبه ها 05:45 15:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
485 تهران صوفیا دوشنبه ها 05:45 15:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
875 تهران صوفیا دوشنبه ها 15:55 20:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
757 تهران صوفیا سه شنبه ها 05:15 12:20 شرکت هواپیمایی الیتالیا
875 تهران صوفیا سه شنبه ها 15:55 20:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
485 تهران صوفیا چهارشنبه ها 05:45 15:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
485 تهران صوفیا چهارشنبه ها 05:45 15:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
875 تهران صوفیا چهارشنبه ها 15:55 20:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
757 تهران صوفیا پنجشنبه ها 05:15 12:20 شرکت هواپیمایی الیتالیا
757 تهران صوفیا پنجشنبه ها 08:00 12:20 شرکت هواپیمایی الیتالیا
875 تهران صوفیا پنجشنبه ها 15:55 20:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
485 تهران صوفیا جمعه ها 05:45 15:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
485 تهران صوفیا جمعه ها 05:45 15:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
875 تهران صوفیا جمعه ها 15:55 20:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
757 تهران صوفیا شنبه ها 05:15 12:20 شرکت هواپیمایی الیتالیا
485 تهران صوفیا شنبه ها 05:45 15:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
485 تهران صوفیا شنبه ها 05:45 15:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
875 تهران صوفیا شنبه ها 15:55 20:55 شرکت هواپیمایی ترکیش
757 تهران صوفیا یکشنبه ها 05:15 12:20 شرکت هواپیمایی الیتالیا
757 تهران صوفیا یکشنبه ها 08:00 12:20 شرکت هواپیمایی الیتالیا
875 تهران صوفیا یکشنبه ها 15:55 20:55 شرکت هواپیمایی ترکیش

 

مسیر تهران صوفیا