قیمت بلیط شیراز اسفند 97

قیمت بلیط شیراز

  

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

ایران ایر

---

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ماهان

---

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

آسمان

---

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

 *قیمت پایه بلیط شیراز به صورت رفت و برگشت می باشد.

 

بلیط شیراز

فاصله هوایی تهران تا شیراز 682 کیلومتر است.

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
234 تهران شیراز دوشنبه ها 06:10 07:50 شرکت هواپیمایی ایران ایر
1089 تهران شیراز دوشنبه ها 07:25 08:35 شرکت هواپیمایی ماهان
984 تهران شیراز دوشنبه ها 07:50 09:00 شرکت هواپیمایی ایران ایر تور
3776 تهران شیراز دوشنبه ها 08:00 09:30 شرکت هواپیمایی آسمان
3786 تهران شیراز دوشنبه ها 08:45 10:15 شرکت هواپیمایی آسمان
3792 تهران شیراز دوشنبه ها 09:30 11:00 شرکت هواپیمایی آسمان
3772 تهران شیراز دوشنبه ها 13:00 14:30 شرکت هواپیمایی آسمان
1087 تهران شیراز دوشنبه ها 13:50 15:00 شرکت هواپیمایی ماهان
324 تهران شیراز دوشنبه ها 17:45 19:25 شرکت هواپیمایی ایران ایر
3788 تهران شیراز دوشنبه ها 18:15 19:45 شرکت هواپیمایی آسمان
232 تهران شیراز دوشنبه ها 20:45 22:10 شرکت هواپیمایی ایران ایر
4589 تهران شیراز دوشنبه ها 20:50 22:00 شرکت هواپیمایی ماهان
3790 تهران شیراز دوشنبه ها 23:30 01:00 شرکت هواپیمایی آسمان
3782 تهران شیراز دوشنبه ها 23:59 01:30 شرکت هواپیمایی آسمان
424 تهران شیراز سه شنبه ها 07:15 08:55 شرکت هواپیمایی ایران ایر
1089 تهران شیراز سه شنبه ها 07:25 08:35 شرکت هواپیمایی ماهان
3776 تهران شیراز سه شنبه ها 08:00 09:30 شرکت هواپیمایی آسمان
3786 تهران شیراز سه شنبه ها 08:40 10:00 شرکت هواپیمایی آسمان
3772 تهران شیراز سه شنبه ها 13:00 14:30 شرکت هواپیمایی آسمان
1087 تهران شیراز سه شنبه ها 13:50 15:00 شرکت هواپیمایی ماهان
3792 تهران شیراز سه شنبه ها 16:10 17:30 شرکت هواپیمایی آسمان
3788 تهران شیراز سه شنبه ها 18:15 19:45 شرکت هواپیمایی آسمان
3782 تهران شیراز سه شنبه ها 20:35 21:55 شرکت هواپیمایی آسمان
4589 تهران شیراز سه شنبه ها 20:50 22:00 شرکت هواپیمایی ماهان
324 تهران شیراز سه شنبه ها 21:15 22:55 شرکت هواپیمایی ایران ایر
3790 تهران شیراز سه شنبه ها 23:30 01:00 شرکت هواپیمایی آسمان
234 تهران شیراز چهارشنبه ها 06:05 07:45 شرکت هواپیمایی ایران ایر
424 تهران شیراز چهارشنبه ها 07:20 09:00 شرکت هواپیمایی ایران ایر
3776 تهران شیراز چهارشنبه ها 08:00 09:30 شرکت هواپیمایی آسمان
3786 تهران شیراز چهارشنبه ها 08:40 10:00 شرکت هواپیمایی آسمان
3792 تهران شیراز چهارشنبه ها 08:45 10:15 شرکت هواپیمایی آسمان
3772 تهران شیراز چهارشنبه ها 13:05 14:30 شرکت هواپیمایی آسمان
1087 تهران شیراز چهارشنبه ها 13:50 15:00 شرکت هواپیمایی ماهان
984 تهران شیراز چهارشنبه ها 14:35 16:05 شرکت هواپیمایی ایران ایر تور
422 تهران شیراز چهارشنبه ها 16:00 17:35 شرکت هواپیمایی ایران ایر
3788 تهران شیراز چهارشنبه ها 18:15 19:45 شرکت هواپیمایی آسمان
4589 تهران شیراز چهارشنبه ها 20:50 22:00 شرکت هواپیمایی ماهان
324 تهران شیراز چهارشنبه ها 21:30 23:10 شرکت هواپیمایی ایران ایر
3790 تهران شیراز چهارشنبه ها 23:00 00:30 شرکت هواپیمایی آسمان
3774 تهران شیراز چهارشنبه ها 23:59 01:30 شرکت هواپیمایی آسمان
1089 تهران شیراز پنجشنبه ها 07:25 08:35 شرکت هواپیمایی ماهان
3776 تهران شیراز پنجشنبه ها 08:35 10:00 شرکت هواپیمایی آسمان
3786 تهران شیراز پنجشنبه ها 08:55 10:25 شرکت هواپیمایی آسمان
3772 تهران شیراز پنجشنبه ها 13:15 14:40 شرکت هواپیمایی آسمان
1087 تهران شیراز پنجشنبه ها 13:50 15:00 شرکت هواپیمایی ماهان
232 تهران شیراز پنجشنبه ها 17:20 19:00 شرکت هواپیمایی ایران ایر
3788 تهران شیراز پنجشنبه ها 18:20 19:45 شرکت هواپیمایی آسمان
4589 تهران شیراز پنجشنبه ها 20:50 22:00 شرکت هواپیمایی ماهان
324 تهران شیراز پنجشنبه ها 21:15 22:55 شرکت هواپیمایی ایران ایر
3774 تهران شیراز پنجشنبه ها 23:59 01:30 شرکت هواپیمایی آسمان
424 تهران شیراز جمعه ها 07:00 08:30 شرکت هواپیمایی ایران ایر
3776 تهران شیراز جمعه ها 08:35 10:00 شرکت هواپیمایی آسمان
1087 تهران شیراز جمعه ها 13:50 15:00 شرکت هواپیمایی ماهان
984 تهران شیراز جمعه ها 14:35 16:05 شرکت هواپیمایی ایران ایر تور
324 تهران شیراز جمعه ها 17:45 19:20 شرکت هواپیمایی ایران ایر
3788 تهران شیراز جمعه ها 18:25 19:45 شرکت هواپیمایی آسمان
4589 تهران شیراز جمعه ها 20:50 22:00 شرکت هواپیمایی ماهان
3774 تهران شیراز جمعه ها 23:00 00:30 شرکت هواپیمایی آسمان
234 تهران شیراز شنبه ها 07:25 09:05 شرکت هواپیمایی ایران ایر
3776 تهران شیراز شنبه ها 08:00 09:30 شرکت هواپیمایی آسمان
3786 تهران شیراز شنبه ها 08:55 10:25 شرکت هواپیمایی آسمان
3792 تهران شیراز شنبه ها 09:30 11:00 شرکت هواپیمایی آسمان
3772 تهران شیراز شنبه ها 13:00 14:30 شرکت هواپیمایی آسمان
1087 تهران شیراز شنبه ها 13:50 15:00 شرکت هواپیمایی ماهان
324 تهران شیراز شنبه ها 16:20 18:00 شرکت هواپیمایی ایران ایر
3788 تهران شیراز شنبه ها 18:15 19:45 شرکت هواپیمایی آسمان
4589 تهران شیراز شنبه ها 20:50 22:00 شرکت هواپیمایی ماهان
3790 تهران شیراز شنبه ها 23:59 01:30 شرکت هواپیمایی آسمان
424 تهران شیراز یکشنبه ها 07:05 08:40 شرکت هواپیمایی ایران ایر
1089 تهران شیراز یکشنبه ها 07:25 08:35 شرکت هواپیمایی ماهان
3776 تهران شیراز یکشنبه ها 08:00 09:30 شرکت هواپیمایی آسمان
3792 تهران شیراز یکشنبه ها 08:40 10:00 شرکت هواپیمایی آسمان
3772 تهران شیراز یکشنبه ها 13:00 14:30 شرکت هواپیمایی آسمان
1087 تهران شیراز یکشنبه ها 13:50 15:00 شرکت هواپیمایی ماهان
422 تهران شیراز یکشنبه ها 16:00 17:35 شرکت هواپیمایی ایران ایر
3786 تهران شیراز یکشنبه ها 16:10 17:30 شرکت هواپیمایی آسمان
232 تهران شیراز یکشنبه ها 17:20 18:55 شرکت هواپیمایی ایران ایر
3788 تهران شیراز یکشنبه ها 18:20 19:45 شرکت هواپیمایی آسمان
3782 تهران شیراز یکشنبه ها 20:45 22:15 شرکت هواپیمایی آسمان
4589 تهران شیراز یکشنبه ها 20:50 22:00 شرکت هواپیمایی ماهان
3774 تهران شیراز یکشنبه ها 23:59 01:30 شرکت هواپیمایی آسمان

 

 

مسیر تهران شیراز