قیمت بلیط زوریخ سپتامبر 2019

 

قیمت بلیط زوریخ

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

ایرفلوت

 945900 تومان

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

قطرایرویز

1721300 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ترکیش

1754200 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

امارات

2066000 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

اتحاد

1954400 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

لوفت هانزا

1636800 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

 

بلیط زوریخ

فاصله هوایی تهران زوریخ 3750 کیلومتر می باشد.

بلیط زوریخ با ایرلاین پگاسوس

بلیط هواپیما به مقصد زوریخ سوئیس با ایرلاین پگاسوس مدت زمان تقریبی پرواز 11 ساعت و 35 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه سابیها استانبول ، فرودگاه زوریخ سوئیس می باشد.

بلیط زوریخ با ایرلاین قطرایرویز

بلیط هواپیما به مقصد زوریخ سوئیس با ایرلاین قطرایرویز و مدت زمان تقریبی پرواز 16 ساعت و 40 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دوهه قطر ، فرودگاه زوریخ سوئیس می باشد.

بلیط زوریخ با ایرلاین ترکیش

بلیط هواپیما به مقصد زوریخ سوئیس با ایرلاین ترکیش مدت زمان تقریبی پرواز 9 ساعت و 30 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه زوریخ سوئیس می باشد.

بلیط زوریخ با ایرلاین ایرفلوت

بلیط هواپیما به مقصد زوریخ سوئیس با ایرلاین ایرفلوت و مدت زمان تقریبی پرواز 9 ساعت و 25 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه مسکو روسیه ، فرودگاه زوریخ سوئیس می باشد.

بلیط زوریخ با ایرلاین امارات

بلیط هواپیما به مقصد زوریخ سوئیس با ایرلاین امارات و مدت زمان تقریبی پرواز 10 ساعت و 45 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دبی امارات متحده عربی ، فرودگاه زوریخ سوئیس می باشد.

بلیط زوریخ با ایرلاین اتحاد

بلیط هواپیما به مقصد زوریخ سوئیس با ایرلاین اتحاد مدت زمان تقریبی پرواز 27 ساعت و 45 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه ابوظبی امارات متحده عربی ، فرودگاه زوریخ سوئیس می باشد.

بلیط زوریخ با ایرلاین لوفت هانزا

بلیط هواپیما به مقصد زوریخ سوئیس با ایرلاین لوفت هانزا و مدت زمان تقریبی پرواز  8 ساعت و 10 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه فرانکفورت آلمان ، فرودگاه زوریخ سوئیس می باشد.

 

 

 

مسیر تهران زوریخ