قیمت بلیط زاگرب اردیبهشت 98

قیمت بلیط زاگرب

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

اتریش

 1667900 تومان

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ترکیش

2110800 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

قطر ایرویز

2077800 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ایرفلوت

1214400 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.


بلیط زاگرب

فاصله هوایی تهران زاگرب 3189 کیلومتر می باشد.

بلیط زاگرب با ایرلاین قطرایرویز

بلیط هواپیما به مقصد زاگرب کرواسی با ایرلاین قطرایرویز و مدت زمان تقریبی پرواز 9 ساعت و 35 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دوهه قطر ، فرودگاه زاگرب کرواسی می باشد.

بلیط زاگرب با ایرلاین ایرفلوت

بلیط هواپیما به مقصد زاگرب کرواسی با ایرلاین ایرفلوت و مدت زمان تقریبی پرواز 6 ساعت و 55 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه مسکو روسیه ، فرودگاه زاگرب کرواسی می باشد.

بلیط زاگرب با ایرلاین ترکیش

بلیط هواپیما به مقصد زاگرب کرواسی با ایرلاین ترکیش و مدت زمان تقریبی پرواز 5 ساعت و 30 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه زاگرب کرواسی می باشد.

بلیط زاگرب با ایرلاین اتریش

بلیط هواپیما به مقصد زاگرب کرواسی با ایرلاین اتریش و مدت زمان تقریبی پرواز 5 ساعت و 25 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه وین اتریش ، فرودگاه زاگرب کرواسی می باشد

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
875 تهران زاگرب دوشنبه ها 03:35 10:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران زاگرب دوشنبه ها 03:50 11:30 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
485 تهران زاگرب دوشنبه ها 05:45 14:10 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
875 تهران زاگرب سه شنبه ها 03:35 10:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران زاگرب سه شنبه ها 03:50 11:30 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
485 تهران زاگرب سه شنبه ها 05:45 14:10 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
875 تهران زاگرب چهارشنبه ها 03:35 10:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران زاگرب چهارشنبه ها 03:50 11:30 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
485 تهران زاگرب چهارشنبه ها 05:45 14:10 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
875 تهران زاگرب پنجشنبه ها 03:35 10:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران زاگرب پنجشنبه ها 03:50 11:30 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
485 تهران زاگرب پنجشنبه ها 05:45 14:10 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
875 تهران زاگرب جمعه ها 03:35 10:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
485 تهران زاگرب جمعه ها 05:45 14:10 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
875 تهران زاگرب شنبه ها 03:35 10:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران زاگرب شنبه ها 03:50 11:30 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
485 تهران زاگرب شنبه ها 05:45 14:10 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
875 تهران زاگرب یکشنبه ها 03:35 10:15 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران زاگرب یکشنبه ها 03:50 11:30 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
485 تهران زاگرب یکشنبه ها 05:45 14:10 شرکت هواپیمایی قطرايرويز

 

مسیر تهران زاگرب