قیمت بلیط زاهدان شهریور 97

قیمت بلیط زاهدان

  

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

ایران ایر

---

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

آسمان

---

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ماهان

---

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

  

 *قیمت پایه بلیط زاهدان به صورت رفت و برگشت می باشد.

    

بلیط زاهدان

فاصله هوایی تهران زاهدان 1121 کیلومتر می باشد.

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
850 تهران زاهدان دوشنبه ها 06:00 07:55 شرکت هواپیمایی آسمان
478 تهران زاهدان دوشنبه ها 08:50 10:40 شرکت هواپیمایی ایران ایر
1071 تهران زاهدان دوشنبه ها 20:45 22:35 شرکت هواپیمایی ماهان
382 تهران زاهدان سه شنبه ها 06:00 07:50 شرکت هواپیمایی ایران ایر
850 تهران زاهدان سه شنبه ها 07:05 09:00 شرکت هواپیمایی آسمان
1071 تهران زاهدان سه شنبه ها 20:45 22:35 شرکت هواپیمایی ماهان
850 تهران زاهدان چهارشنبه ها 06:55 08:45 شرکت هواپیمایی آسمان
478 تهران زاهدان چهارشنبه ها 10:10 12:15 شرکت هواپیمایی ایران ایر
1071 تهران زاهدان چهارشنبه ها 20:45 22:35 شرکت هواپیمایی ماهان
382 تهران زاهدان پنجشنبه ها 05:55 08:00 شرکت هواپیمایی ایران ایر
850 تهران زاهدان پنجشنبه ها 06:05 07:55 شرکت هواپیمایی آسمان
1071 تهران زاهدان پنجشنبه ها 20:45 22:35 شرکت هواپیمایی ماهان
382 تهران زاهدان جمعه ها 05:55 08:00 شرکت هواپیمایی ایران ایر
850 تهران زاهدان جمعه ها 06:00 07:55 شرکت هواپیمایی آسمان
1071 تهران زاهدان جمعه ها 20:45 22:35 شرکت هواپیمایی ماهان
850 تهران زاهدان شنبه ها 06:00 07:50 شرکت هواپیمایی آسمان
478 تهران زاهدان شنبه ها 06:15 08:20 شرکت هواپیمایی ایران ایر
1071 تهران زاهدان شنبه ها 20:45 22:35 شرکت هواپیمایی ماهان
382 تهران زاهدان یکشنبه ها 05:45 07:40 شرکت هواپیمایی ایران ایر
850 تهران زاهدان یکشنبه ها 06:10 08:00 شرکت هواپیمایی آسمان
1071 تهران زاهدان یکشنبه ها 20:45 22:35 شرکت هواپیمایی ماهان

 

مسیر تهران زاهدان