قیمت بلیط رم نوامبر 2019

 

قیمت بلیط رم

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

ترکیش

 1577000 تومان

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

قطر ایرویز

1400000 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

امارات

1900000 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ایرفلوت

 1550000 تومان

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

اتحاد

 1450000 تومان

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

لوفت هانزا

 1650000 تومان

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

 

بلیط رم

پرواز به رم از دو فرودگاه لئوناردو داوینچی و چمپینو انجام می شود. در فرودگاه لئوناردو داوینچی پرواز های بین المللی و در فرودگاه چمپینو فقط پروازهای داخلی صورت می گیرد. فاصله هوایی نهران رم 3422 کیلومتر می باشد.

بلیط رم با ایرلاین پگاسوس

بلیط به مقصد رم ایتالیا با ایرلاین پگاسوس و مدت زمان تقریبی پرواز 5 ساعت و 50 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه سابیها استانبول ، فرودگاه رم ایتالیا می باشد.

بلیط رم با ایرلاین قطرایرویز

بلیط هواپیما به مقصد رم ایتالیا با ایرلاین قطرایرویز و مدت زمان تقریبی پرواز 8 ساعت و 40 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه فرودگاه دوهه قطر ، فرودگاه رم ایتالیا می باشد.

بلیط رم با ایرلاین ترکیش

بلیط به مقصد رم ایتالیا با ایرلاین ترکیش و مدت زمان تقریبی پرواز 6 ساعت و 05 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه رم ایتالیا می باشد.

بلیط رم با ایرلاین ایرفلوت

بلیط هواپیما به مقصد رم ایتالیا با ایرلاین ایرفلوت و مدت زمان تقریبی پرواز 7 ساعت و 45 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه مسکو روسیه ، فرودگاه رم ایتالیا می باشد.

بلیط رم با ایرلاین امارات

بلیط به مقصد رم ایتالیا با ایرلاین امارات و مدت زمان تقریبی پرواز 8 ساعت و 05 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دبی امارات متحده عربی ، فرودگاه رم ایتالیا می باشد.

بلیط رم با ایرلاین اتحاد

بلیط هواپیما به مقصد رم ایتالیا با ایرلاین اتحاد و مدت زمان تقریبی پرواز 8 ساعت و 40 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه ابوظبی امارات متحده عربی ، فرودگاه رم ایتالیا می باشد.

بلیط رم با ایرلاین کویت

بلیط به مقصد رم ایتالیا با ایرلاین اتحاد و مدت زمان تقریبی پرواز 21 ساعت و 45 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه ابوظبی امارات متحده عربی ، فرودگاه رم ایتالیا می باشد.

بلیط رم با ایرلاین بلاروس

بلیط هواپیما به مقصد رم ایتالیا با ایرلاین بلاروس و مدت زمان تقریبی پرواز 11 ساعت و 40 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه مینیسک بلاروس ، فرودگاه رم ایتالیا می باشد.

بلیط رم با ایرلاین لوفت هانزا

بلیط به مقصد رم ایتالیا با ایرلاین لوفت هانزا و مدت زمان تقریبی پرواز 8 ساعت و 35 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه فرانکفورت آلمان ، فرودگاه رم ایتالیا می باشد.

 

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
601 تهران رم دوشنبه ها 03:05 09:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران رم دوشنبه ها 03:35 10:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران رم دوشنبه ها 05:05 13:15 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران رم دوشنبه ها 05:40 14:20 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
879 تهران رم دوشنبه ها 08:25 14:40 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران رم دوشنبه ها 11:40 20:05 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران رم دوشنبه ها 15:55 23:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران رم سه شنبه ها 03:05 09:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران رم سه شنبه ها 03:35 10:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران رم سه شنبه ها 05:05 13:15 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران رم سه شنبه ها 05:15 08:00 شرکت هواپیمایی الیتالیا
485 تهران رم سه شنبه ها 05:45 13:50 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران رم سه شنبه ها 08:25 14:40 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران رم سه شنبه ها 11:40 20:05 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران رم سه شنبه ها 15:55 23:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران رم چهارشنبه ها 03:05 09:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران رم چهارشنبه ها 03:35 10:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران رم چهارشنبه ها 05:05 13:15 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران رم چهارشنبه ها 05:40 14:20 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
879 تهران رم چهارشنبه ها 08:25 14:40 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران رم چهارشنبه ها 11:40 20:05 شرکت هواپیمایی امارات
739 تهران رم چهارشنبه ها 15:10 17:50 شرکت هواپیمایی ایران ایر
871 تهران رم چهارشنبه ها 15:55 23:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران رم پنجشنبه ها 03:05 09:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران رم پنجشنبه ها 03:35 10:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران رم پنجشنبه ها 05:05 13:15 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران رم پنجشنبه ها 05:15 08:00 شرکت هواپیمایی الیتالیا
485 تهران رم پنجشنبه ها 05:45 13:50 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران رم پنجشنبه ها 08:25 14:40 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران رم پنجشنبه ها 11:40 20:05 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران رم پنجشنبه ها 15:55 23:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
489 تهران رم پنجشنبه ها 22:35 07:25 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
601 تهران رم جمعه ها 03:05 09:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران رم جمعه ها 03:35 10:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران رم جمعه ها 05:05 13:15 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران رم جمعه ها 05:40 14:20 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
879 تهران رم جمعه ها 08:25 14:40 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران رم جمعه ها 11:40 20:05 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران رم جمعه ها 15:55 23:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران رم شنبه ها 03:05 09:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران رم شنبه ها 03:35 10:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران رم شنبه ها 05:05 13:15 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران رم شنبه ها 05:15 08:00 شرکت هواپیمایی الیتالیا
485 تهران رم شنبه ها 05:45 13:50 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران رم شنبه ها 08:25 14:40 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران رم شنبه ها 11:40 20:05 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران رم شنبه ها 15:55 23:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران رم یکشنبه ها 03:05 09:20 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران رم یکشنبه ها 03:35 10:00 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران رم یکشنبه ها 05:05 13:15 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران رم یکشنبه ها 05:15 08:00 شرکت هواپیمایی الیتالیا
513 تهران رم یکشنبه ها 05:40 14:20 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
879 تهران رم یکشنبه ها 08:25 14:40 شرکت هواپیمایی ترکیش
972 تهران رم یکشنبه ها 11:40 20:05 شرکت هواپیمایی امارات
871 تهران رم یکشنبه ها 15:55 23:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
489 تهران رم یکشنبه ها 22:35 07:25 شرکت هواپیمایی قطرايرويز

 

 

مسیر تهران رم