قیمت بلیط رشت دی 97

 

قیمت بلیط رشت

  

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

ایران ایر

---

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

آسمان

---

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

  

 *قیمت پایه بلیط رشت به صورت رفت و برگشت می باشد.

    

بلیط رشت

فاصله هوایی تهران رشت 241 کیلومتر می باشد.

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
245 تهران رشت دوشنبه ها 16:45 17:45 شرکت هواپیمایی ایران ایر
844 تهران رشت دوشنبه ها 17:00 18:05 شرکت هواپیمایی آسمان
844 تهران رشت سه شنبه ها 17:00 18:05 شرکت هواپیمایی آسمان
243 تهران رشت چهارشنبه ها 07:15 08:15 شرکت هواپیمایی ایران ایر
844 تهران رشت چهارشنبه ها 17:05 18:10 شرکت هواپیمایی آسمان
243 تهران رشت پنجشنبه ها 07:15 08:15 شرکت هواپیمایی ایران ایر
844 تهران رشت پنجشنبه ها 17:05 18:10 شرکت هواپیمایی آسمان
844 تهران رشت جمعه ها 17:00 18:05 شرکت هواپیمایی آسمان
243 تهران رشت شنبه ها 07:15 08:15 شرکت هواپیمایی ایران ایر
844 تهران رشت شنبه ها 17:00 18:05 شرکت هواپیمایی آسمان
245 تهران رشت یکشنبه ها 16:55 17:55 شرکت هواپیمایی ایران ایر
844 تهران رشت یکشنبه ها 17:00 18:05 شرکت هواپیمایی آسمان

 

 مسیر تهران رشت