قیمت بلیط دهلی آپریل 2019

قیمت بلیط دهلی

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

ترکیش

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

قطر ایرویز

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

امارات

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

اتحاد

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.


بلیط دهلی

فاصله هوایی تهران دهلی نو 2546 کیلومتر می باشد.

بلیط دهلی با ایرلاین گلف ایر

بلیط به مقصد دهلی نو با ایرلاین گلف ایر و مدت زمان تقریبی پرواز 8 ساعت و 05 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه فرودگاه بحرین ، فرودگاه دهلی نو می باشد.

بلیط دهلی با ایرلاین قطرایرویز

بلیط هواپیما به مقصد دهلی نو با ایرلاین قطرایرویز و مدت زمان تقریبی پرواز 14 ساعت و 04 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه فرودگاه دوهه قطر ، فرودگاه دهلی نو می باشد.

بلیط دهلی با ایرلاین امارات

بلیط هواپیما به مقصد دهلی نو با ایرلاین امارات و مدت زمان تقریبی پرواز 7 ساعت و 40 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دبی امارات متحده عربی ، فرودگاه دهلی نو می باشد.

بلیط دهلی با ایرلاین اتحاد

بلیط هواپیما به مقصد دهلی نو با ایرلاین اتحاد و مدت زمان تقریبی پرواز 9 ساعت و 20 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه ابوظبی امارات متحده عربی ، فرودگاه دهلی نو می باشد.

بلیط دهلی با ایرلاین عمان ایر

بلیط هواپیما به مقصد دهلی نو با ایرلاین عمان ایر و مدت زمان تقریبی پرواز 12 ساعت و 25 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه مسقط عمان ، فرودگاه دهلی نو می باشد.

بلیط دهلی با ایرلاین ترکیش

بلیط هواپیما به مقصد دهلی نو با ایرلاین ترکیش و مدت زمان تقریبی پرواز 11 ساعت و 25 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه دهلی نو می باشد.

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
976 تهران دهلی دوشنبه ها 05:05 14:35 شرکت هواپیمایی امارات
972 تهران دهلی دوشنبه ها 10:40 20:20 شرکت هواپیمایی امارات
489 تهران دهلی دوشنبه ها 22:35 08:00 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
978 تهران دهلی دوشنبه ها 22:45 09:25 شرکت هواپیمایی امارات
434 تهران دهلی دوشنبه ها 22:45 06:55 شرکت هواپیمایی عمان ایر
976 تهران دهلی سه شنبه ها 05:05 14:35 شرکت هواپیمایی امارات
972 تهران دهلی سه شنبه ها 10:40 20:20 شرکت هواپیمایی امارات
489 تهران دهلی سه شنبه ها 12:35 03:35 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
344 تهران دهلی سه شنبه ها 18:05 03:30 شرکت هواپیمایی الاتحاد
978 تهران دهلی سه شنبه ها 22:45 09:25 شرکت هواپیمایی امارات
434 تهران دهلی سه شنبه ها 22:45 06:55 شرکت هواپیمایی عمان ایر
075 تهران دهلی چهارشنبه ها 03:30 08:30 شرکت هواپیمایی ماهان
976 تهران دهلی چهارشنبه ها 05:05 14:35 شرکت هواپیمایی امارات
972 تهران دهلی چهارشنبه ها 10:40 20:20 شرکت هواپیمایی امارات
489 تهران دهلی چهارشنبه ها 22:35 08:00 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
978 تهران دهلی چهارشنبه ها 22:45 09:25 شرکت هواپیمایی امارات
434 تهران دهلی چهارشنبه ها 22:45 06:55 شرکت هواپیمایی عمان ایر
976 تهران دهلی پنجشنبه ها 05:05 14:35 شرکت هواپیمایی امارات
432 تهران دهلی پنجشنبه ها 06:00 14:30 شرکت هواپیمایی عمان ایر
972 تهران دهلی پنجشنبه ها 10:40 20:20 شرکت هواپیمایی امارات
489 تهران دهلی پنجشنبه ها 22:35 08:00 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
978 تهران دهلی پنجشنبه ها 22:45 09:25 شرکت هواپیمایی امارات
976 تهران دهلی جمعه ها 05:05 14:35 شرکت هواپیمایی امارات
972 تهران دهلی جمعه ها 10:40 20:20 شرکت هواپیمایی امارات
489 تهران دهلی جمعه ها 12:35 03:25 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
071 تهران دهلی جمعه ها 14:20 19:20 شرکت هواپیمایی ماهان
978 تهران دهلی جمعه ها 22:45 09:25 شرکت هواپیمایی امارات
976 تهران دهلی شنبه ها 05:05 14:35 شرکت هواپیمایی امارات
972 تهران دهلی شنبه ها 10:40 20:20 شرکت هواپیمایی امارات
489 تهران دهلی شنبه ها 12:35 03:25 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
978 تهران دهلی شنبه ها 22:45 09:25 شرکت هواپیمایی امارات
976 تهران دهلی یکشنبه ها 05:05 14:35 شرکت هواپیمایی امارات
972 تهران دهلی یکشنبه ها 10:40 20:20 شرکت هواپیمایی امارات
344 تهران دهلی یکشنبه ها 18:05 03:30 شرکت هواپیمایی الاتحاد
489 تهران دهلی یکشنبه ها 22:35 08:00 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
978 تهران دهلی یکشنبه ها 22:45 09:25 شرکت هواپیمایی امارات
434 تهران دهلی یکشنبه ها 22:45 06:55 شرکت هواپیمایی عمان ایر

 

مسیر تهران دهلی نو