قیمت بلیط تورنتو نوروز 98

قیمت بلیط تورنتو

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

امارات

5255000 تومان

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ترکیش

3610000 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.


بلیط تورنتو

فاصله هوایی تهران تورنتو کانادا 9911 کیلومتر می باشد.

بلیط تورنتو با ایرلاین کی ال ام

بلیط هواپیما به مقصد تورنتو کانادا با ایرلاین کی ال ام و مدت زمان تقریبی پرواز 34 ساعت و 55 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه رم ایتالیا ، فرودگاه آمستردام هلند ، فرودگاه پیرسون تورنتو می باشد.

بلیط تورنتو با ایرلاین ایرفلوت

بلیط هواپیما به مقصد تورنتو کانادا با ایرلاین ایرفلوت و مدت زمان تقریبی پرواز 15 ساعت و 10 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه مسکو روسیه ، فرودگاه پیرسون تورنتو می باشد.

بلیط تورنتو با ایرلاین ترکیش

بلیط هواپیما به مقصد تورنتو کانادا با ایرلاین ترکیش و مدت زمان تقریبی پرواز 22 ساعت و 45 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه پیرسون تورنتو می باشد.

بلیط تورنتو با ایرلاین اتریش

بلیط هواپیما به مقصد تورنتو کانادا با ایرلاین اتریش و مدت زمان تقریبی پرواز 17 ساعت و 45 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه وین اتریش ، فرودگاه پیرسون تورنتو می باشد.

 

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
601 تهران تورنتو دوشنبه ها 03:05 12:15 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
601 تهران تورنتو دوشنبه ها 03:05 16:55 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران تورنتو دوشنبه ها 05:05 15:45 شرکت هواپیمایی امارات
879 تهران تورنتو دوشنبه ها 08:25 17:40 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران تورنتو سه شنبه ها 03:05 12:15 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
601 تهران تورنتو سه شنبه ها 03:05 16:55 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
601 تهران تورنتو چهارشنبه ها 03:05 12:15 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
601 تهران تورنتو چهارشنبه ها 03:05 16:55 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران تورنتو چهارشنبه ها 05:05 15:45 شرکت هواپیمایی امارات
879 تهران تورنتو چهارشنبه ها 08:25 17:40 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران تورنتو پنجشنبه ها 03:05 12:15 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
601 تهران تورنتو پنجشنبه ها 03:05 16:55 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
879 تهران تورنتو پنجشنبه ها 08:25 17:40 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران تورنتو جمعه ها 03:05 12:15 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
601 تهران تورنتو جمعه ها 03:05 16:55 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
976 تهران تورنتو جمعه ها 05:05 15:45 شرکت هواپیمایی امارات
879 تهران تورنتو جمعه ها 08:25 17:40 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران تورنتو شنبه ها 03:05 12:15 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
601 تهران تورنتو شنبه ها 03:05 16:55 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
344 تهران تورنتو شنبه ها 05:45 16:20 شرکت هواپیمایی الاتحاد
879 تهران تورنتو شنبه ها 08:25 17:40 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران تورنتو یکشنبه ها 03:05 12:15 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
601 تهران تورنتو یکشنبه ها 03:05 16:55 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
879 تهران تورنتو یکشنبه ها 08:25 17:40 شرکت هواپیمایی ترکیش

 

 مسیر تهران تورنتو