قیمت بلیط تفلیس خرداد 97

قیمت بلیط تفلیس

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

قطرایرویز

1581100 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ترکیش

1614100 تومان 

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

 

بلیط تفلیس

فاصله هوایی تهران تفلیس 883 کیلومتر می باشد.

بلیط تفلیس با ایرلاین اطلس جت

بلیط هواپیما به مقصد تفلیس گرجستان با ایرلاین اطلس جت و مدت زمان تقریبی پرواز  21 ساعت و 55 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه تفلیس گرجستان می باشد.

بلیط تفلیس با ایرلاین پگاسوس

بلیط هواپیما به مقصد تفلیس گرجستان با ایرلاین پگاسوس و مدت زمان تقریبی پرواز 22 ساعت و 55 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه سابیها استانبول ، فرودگاه تفلیس گرجستان می باشد.

بلیط تفلیس با ایرلاین قطرایرویز

بلیط هواپیما به مقصد تفلیس گرجستان با ایرلاین قطرایرویز و مدت زمان تقریبی پرواز 13 ساعت و 55 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دوهه قطر ، فرودگاه تفلیس گرجستان می باشد.

بلیط تفلیس با ایرلاین ترکیش

بلیط هواپیما به مقصد تفلیس گرجستان با ایرلاین ترکیش و مدت زمان تقریبی پرواز 7 ساعت و 15 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه تفلیس گرجستان می باشد.

بلیط تفلیس با ایرلاین آذربایجان

بلیط هواپیما به مقصد تفلیس گرجستان با ایرلاین آذربایجان و مدت زمان تقریبی پرواز 7 ساعت و مسیری پروازی آن فرودگاه باکو آذربایجان ، فرودگاه تفلیس گرجستان می باشد.

بلیط تفلیس با ایرلاین اکراین

بلیط هواپیما به مقصد تفلیس گرجستان با ایرلاین اکراین و مدت زمان تقریبی پرواز 17 ساعت و 35 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه اکراین ، فرودگاه تفلیس گرجستان می باشد.

بلیط تفلیس با ایرلاین بلاروس

بلیط هواپیما به مقصد تفلیس گرجستان با ایرلاین بلاروس و مدت زمان تقریبی پرواز 22 ساعت و 40 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه مینیسک بلاروس ، فرودگاه تفلیس گرجستان می باشد.

 

 

مسیر تهران تفلیس