قیمت بلیط تبریز فروردین 98

     

قیمت بلیط تبریز

  

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

ایران ایر

---

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

آسمان

---

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

  

 *قیمت پایه بلیط تبریز به صورت رفت و برگشت می باشد.

  

بلیط تبریز

فاصله هوایی تهران تبریز 528 کیلومتر است.

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
5248 تهران تبریز دوشنبه ها 05:30 06:40 شرکت هواپیمایی آتا
640 تهران تبریز دوشنبه ها 05:50 07:05 شرکت هواپیمایی آسمان
447 تهران تبریز دوشنبه ها 15:50 17:00 شرکت هواپیمایی ایران ایر
343 تهران تبریز دوشنبه ها 17:40 19:00 شرکت هواپیمایی ایران ایر
447 تهران تبریز سه شنبه ها 06:55 08:15 شرکت هواپیمایی ایران ایر
642 تهران تبریز سه شنبه ها 17:00 18:15 شرکت هواپیمایی آسمان
343 تهران تبریز سه شنبه ها 21:20 22:40 شرکت هواپیمایی ایران ایر
640 تهران تبریز چهارشنبه ها 10:20 11:35 شرکت هواپیمایی آسمان
447 تهران تبریز چهارشنبه ها 11:20 12:30 شرکت هواپیمایی ایران ایر
642 تهران تبریز چهارشنبه ها 20:30 21:45 شرکت هواپیمایی آسمان
443 تهران تبریز چهارشنبه ها 21:05 22:15 شرکت هواپیمایی ایران ایر
640 تهران تبریز پنجشنبه ها 10:25 11:40 شرکت هواپیمایی آسمان
642 تهران تبریز پنجشنبه ها 17:00 18:15 شرکت هواپیمایی آسمان
640 تهران تبریز جمعه ها 05:50 07:05 شرکت هواپیمایی آسمان
447 تهران تبریز جمعه ها 17:15 18:30 شرکت هواپیمایی ایران ایر
642 تهران تبریز جمعه ها 17:45 19:00 شرکت هواپیمایی آسمان
443 تهران تبریز جمعه ها 19:55 21:15 شرکت هواپیمایی ایران ایر
640 تهران تبریز شنبه ها 10:20 11:35 شرکت هواپیمایی آسمان
343 تهران تبریز شنبه ها 15:40 16:50 شرکت هواپیمایی ایران ایر
642 تهران تبریز شنبه ها 21:10 22:25 شرکت هواپیمایی آسمان
447 تهران تبریز یکشنبه ها 06:10 07:20 شرکت هواپیمایی ایران ایر

 

مسیر تهران تبریز