قیمت بلیط بیروت ژوئن 2019

قیمت بلیط بیروت

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

اتحاد

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

قطرایرویز

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ترکیش

تماس بگیرید با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

امارات

تماس بگیرید با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

عمان ایر

تماس بگیرید با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

 

بلیط بیروت

فاصله هوایی تهران بیروت 1469 کیلومتر می باشد.

بلیط بیروت با ایرلاین کویت

بلیط هواپیما به مقصد بیروت لبنان با ایرلاین اتحاد و مدت زمان تقریبی پرواز 10 ساعت و 50 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه کویت ، فرودگاه بیروت لبنان می باشد.

بلیط بیروت با ایرلاین پگاسوس

بلیط هواپیما به مقصد بیروت لبنان با ایرلاین پگاسوس و مدت زمان تقریبی پرواز 9 ساعت و 40 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه سابیها استانبول ، فرودگاه بیروت لبنان می باشد.

بلیط بیروت با ایرلاین قطرایرویز

بلیط هواپیما مدت زمان تقریبی پرواز با ایرلاین قطرایرویز به مقصد بیروت لبنان 13 ساعت و 04 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دوهه قطر ، فرودگاه بیروت لبنان می باشد.

بلیط بیروت با ایرلاین ترکیش

بلیط هواپیما مدت زمان تقریبی پرواز با ایرلاین ترکیش به مقصد بیروت لبنان 7 ساعت و 35 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه بیروت لبنان می باشد.

بلیط بیروت با ایرلاین امارات

بلیط هواپیما مدت زمان تقریبی پرواز با ایرلاین امارات به مقصد بیروت لبنان 7 ساعت و 55 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه دبی امارات متحده عربی ، فرودگاه بیروت لبنان  می

باشد.

بلیط بیروت با ایرلاین اتحاد

بلیط هواپیما مدت زمان تقریبی پرواز با ایرلاین اتحاد به مقصد بیروت لبنان  10 ساعت و 30 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه ابوظبی امارات متحده عربی ، فرودگاه بیروت لبنان  می باشد.

بلیط بیروت با ایرلاین عمان ایر

بلیط هواپیما مدت زمان تقریبی پرواز با ایرلاین عمان ایر به مقصد بیروت لبنان 12 ساعت و مسیری پروازی آن فرودگاه مسقط عمان ، فرودگاه بیروت لبنان می باشد.

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
485 تهران بیروت دوشنبه ها 05:45 13:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
513 تهران بیروت دوشنبه ها 07:10 08:30 شرکت هواپیمایی ایران ایر
972 تهران بیروت دوشنبه ها 11:40 18:05 شرکت هواپیمایی امارات
489 تهران بیروت دوشنبه ها 22:35 04:55 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
485 تهران بیروت سه شنبه ها 05:45 13:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
972 تهران بیروت سه شنبه ها 11:40 18:05 شرکت هواپیمایی امارات
344 تهران بیروت سه شنبه ها 18:05 03:25 شرکت هواپیمایی الاتحاد
485 تهران بیروت چهارشنبه ها 05:45 13:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
513 تهران بیروت چهارشنبه ها 07:10 08:30 شرکت هواپیمایی ایران ایر
972 تهران بیروت چهارشنبه ها 11:40 18:05 شرکت هواپیمایی امارات
489 تهران بیروت چهارشنبه ها 22:35 04:55 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
485 تهران بیروت پنجشنبه ها 05:45 13:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
972 تهران بیروت پنجشنبه ها 11:40 18:05 شرکت هواپیمایی امارات
489 تهران بیروت پنجشنبه ها 22:35 04:55 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
485 تهران بیروت جمعه ها 05:45 13:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
972 تهران بیروت جمعه ها 11:40 18:05 شرکت هواپیمایی امارات
485 تهران بیروت شنبه ها 05:45 13:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
513 تهران بیروت شنبه ها 07:10 08:30 شرکت هواپیمایی ایران ایر
972 تهران بیروت شنبه ها 11:40 18:05 شرکت هواپیمایی امارات
485 تهران بیروت یکشنبه ها 05:45 13:30 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
972 تهران بیروت یکشنبه ها 11:40 18:05 شرکت هواپیمایی امارات
344 تهران بیروت یکشنبه ها 18:05 03:25 شرکت هواپیمایی الاتحاد
489 تهران بیروت یکشنبه ها 22:35 04:55 شرکت هواپیمایی قطرايرويز


  

مسیر تهران بیروت