قیمت بلیط بوشهر اسفند 97

قیمت بلیط بوشهر

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

ایران ایر

---

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

آسمان

---

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

 

 *قیمت پایه بلیط بوشهر به صورت رفت و برگشت می باشد.

 

بلیط بوشهر

فاصله هوایی تهران بوشهر 747 کیلومتر می باشد.

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
409 تهران بوشهر دوشنبه ها 06:30 08:25 شرکت هواپیمایی ایران ایر
415 تهران بوشهر دوشنبه ها 15:20 17:15 شرکت هواپیمایی ایران ایر
3837 تهران بوشهر دوشنبه ها 19:00 20:35 شرکت هواپیمایی آسمان
409 تهران بوشهر سه شنبه ها 05:55 07:50 شرکت هواپیمایی ایران ایر
407 تهران بوشهر سه شنبه ها 19:10 21:00 شرکت هواپیمایی ایران ایر
409 تهران بوشهر چهارشنبه ها 06:30 08:25 شرکت هواپیمایی ایران ایر
415 تهران بوشهر چهارشنبه ها 16:40 18:30 شرکت هواپیمایی ایران ایر
3837 تهران بوشهر چهارشنبه ها 19:00 20:35 شرکت هواپیمایی آسمان
409 تهران بوشهر پنجشنبه ها 06:30 08:25 شرکت هواپیمایی ایران ایر
415 تهران بوشهر پنجشنبه ها 16:00 17:55 شرکت هواپیمایی ایران ایر
3837 تهران بوشهر پنجشنبه ها 19:10 20:50 شرکت هواپیمایی آسمان
409 تهران بوشهر جمعه ها 05:55 07:40 شرکت هواپیمایی ایران ایر
415 تهران بوشهر جمعه ها 15:05 16:55 شرکت هواپیمایی ایران ایر
409 تهران بوشهر شنبه ها 06:30 08:25 شرکت هواپیمایی ایران ایر
415 تهران بوشهر شنبه ها 15:20 17:15 شرکت هواپیمایی ایران ایر
3837 تهران بوشهر شنبه ها 19:00 20:35 شرکت هواپیمایی آسمان
409 تهران بوشهر یکشنبه ها 06:30 08:25 شرکت هواپیمایی ایران ایر
415 تهران بوشهر یکشنبه ها 15:20 17:15 شرکت هواپیمایی ایران ایر
3837 تهران بوشهر یکشنبه ها 19:00 20:35 شرکت هواپیمایی آسمان

 

مسیر تهران بوشهر