قیمت بلیط اصفهان خرداد 97

 

قیمت بلیط اصفهان

  

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

ایران ایر

---

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

آسمان

---

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

 *قیمت پایه بلیط اصفهان به صورت رفت و برگشت می باشد.

 

بلیط اصفهان

فاصله هوایی تهران اصفهان 338 کیلومتر می باشد. 

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
254 تهران اصفهان دوشنبه ها 16:50 18:00 شرکت هواپیمایی ایران ایر
220 تهران اصفهان دوشنبه ها 21:30 22:45 شرکت هواپیمایی ایران ایر
868 تهران اصفهان سه شنبه ها 06:00 07:00 شرکت هواپیمایی آسمان
252 تهران اصفهان سه شنبه ها 11:25 12:40 شرکت هواپیمایی ایران ایر
316 تهران اصفهان سه شنبه ها 17:15 18:30 شرکت هواپیمایی ایران ایر
238 تهران اصفهان سه شنبه ها 18:15 19:30 شرکت هواپیمایی ایران ایر
8042 تهران اصفهان سه شنبه ها 21:05 22:00 شرکت هواپیمایی ایران ایر تور
225 تهران اصفهان چهارشنبه ها 15:35 16:50 شرکت هواپیمایی ایران ایر
314 تهران اصفهان پنجشنبه ها 06:45 07:45 شرکت هواپیمایی ایران ایر
700 تهران اصفهان پنجشنبه ها 13:45 14:45 شرکت هواپیمایی آسمان
254 تهران اصفهان پنجشنبه ها 15:45 17:00 شرکت هواپیمایی ایران ایر
220 تهران اصفهان پنجشنبه ها 21:40 22:40 شرکت هواپیمایی ایران ایر
236 تهران اصفهان جمعه ها 05:45 06:45 شرکت هواپیمایی ایران ایر
376 تهران اصفهان جمعه ها 06:10 07:15 شرکت هواپیمایی ایران ایر
252 تهران اصفهان شنبه ها 11:20 12:20 شرکت هواپیمایی ایران ایر
392 تهران اصفهان شنبه ها 17:25 18:40 شرکت هواپیمایی ایران ایر
236 تهران اصفهان یکشنبه ها 06:15 07:25 شرکت هواپیمایی ایران ایر
700 تهران اصفهان یکشنبه ها 13:10 14:10 شرکت هواپیمایی آسمان
220 تهران اصفهان یکشنبه ها 21:10 22:25 شرکت هواپیمایی ایران ایر

 

مسیر تهران اصفهان