قیمت بلیط استکهلم ژوئن 2019

 

قیمت بلیط استکهلم

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

قطر ایرویز

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

لوفت هانزا

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ترکیش

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ایران ایر

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ایرفلوت

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.


بلیط استکهلم

فاصله هوایی تهران استکهلم 3566 کیلومتر می باشد.

بلیط استکهلم با ایرلاین پگاسوس

بلیط هواپیما به مقصد استکهلم سوئد با ایرلاین پگاسوس و مدت زمان تقریبی پرواز 3 ساعت و 35 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه سابیها استانبول ، فرودگاه آرلاندا استکهلم سوئد می باشد.

بلیط استکهلم با ایرلاین اکراین

بلیط هواپیما به مقصد استکهلم سوئد با ایرلاین اکراین و مدت زمان تقریبی پرواز 7 ساعت و مسیری پروازی آن فرودگاه اکراین ، فرودگاه آرلاندا استکهلم سوئد می باشد.

بلیط استکهلم با ایرلاین ترکیش

بلیط هواپیما به مقصد استکهلم سوئد با ایرلاین ترکیش و مدت زمان تقریبی پرواز 3 ساعت و 35 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه آرلاندا استکهلم سوئد می باشد.

بلیط استکهلم با ایرلاین ایرفلوت

بلیط هواپیما به مقصد استکهلم سوئد با ایرلاین ایرفلوت و مدت زمان تقریبی پرواز 8 ساعت و مسیری پروازی آن فرودگاه مسکو روسیه ، فرودگاه آرلاندا استکهلم سوئد می باشد.

بلیط استکهلم با ایرلاین لوفت هانزا

بلیط هواپیما به مقصد استکهلم سوئد با ایرلاین لوفت هانزا و مدت زمان تقریبی پرواز 5 ساعت و 45 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه مونیخ آلمان ، فرودگاه آرلاندا استکهلم سوئد می باشد.

بلیط استکهلم با ایرلاین ایر فرانس

بلیط هواپیما به مقصد استکهلم سوئد با ایرلاین ایر فرانس و مدت زمان تقریبی پرواز 7 ساعت و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه پاریس فرانسه ، فرودگاه آرلاندا استکهلم سوئد می باشد.

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
875 تهران استکهلم دوشنبه ها 03:35 10:45 شرکت هواپیمایی ترکیش
513 تهران استکهلم دوشنبه ها 05:40 11:00 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران استکهلم دوشنبه ها 05:45 14:20 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران استکهلم دوشنبه ها 08:25 16:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
871 تهران استکهلم دوشنبه ها 15:55 23:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
875 تهران استکهلم سه شنبه ها 03:35 10:45 شرکت هواپیمایی ترکیش
879 تهران استکهلم سه شنبه ها 08:25 16:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
871 تهران استکهلم سه شنبه ها 15:55 23:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
875 تهران استکهلم چهارشنبه ها 03:35 10:45 شرکت هواپیمایی ترکیش
513 تهران استکهلم چهارشنبه ها 05:40 11:00 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
879 تهران استکهلم چهارشنبه ها 08:25 16:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
763 تهران استکهلم چهارشنبه ها 09:15 12:35 شرکت هواپیمایی ایران ایر
871 تهران استکهلم چهارشنبه ها 15:55 23:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
875 تهران استکهلم پنجشنبه ها 03:35 10:45 شرکت هواپیمایی ترکیش
485 تهران استکهلم پنجشنبه ها 05:45 14:20 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران استکهلم پنجشنبه ها 08:25 16:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
871 تهران استکهلم پنجشنبه ها 15:55 23:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
875 تهران استکهلم جمعه ها 03:35 10:45 شرکت هواپیمایی ترکیش
513 تهران استکهلم جمعه ها 05:40 11:00 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران استکهلم جمعه ها 05:45 14:20 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران استکهلم جمعه ها 08:25 16:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
871 تهران استکهلم جمعه ها 15:55 23:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
875 تهران استکهلم شنبه ها 03:35 10:45 شرکت هواپیمایی ترکیش
879 تهران استکهلم شنبه ها 08:25 16:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
763 تهران استکهلم شنبه ها 09:15 12:35 شرکت هواپیمایی ایران ایر
871 تهران استکهلم شنبه ها 15:55 23:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
875 تهران استکهلم یکشنبه ها 03:35 10:45 شرکت هواپیمایی ترکیش
513 تهران استکهلم یکشنبه ها 05:40 11:00 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران استکهلم یکشنبه ها 05:45 14:20 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران استکهلم یکشنبه ها 08:25 16:30 شرکت هواپیمایی ترکیش
871 تهران استکهلم یکشنبه ها 15:55 23:30 شرکت هواپیمایی ترکیش

 

 مسیر تهران استکهلم