قیمت بلیط آتن آپریل 2019

 

قیمت بلیط آتن

 

هواپیمایی

قیمت پایه از

توضیحات

قطر ایرویز

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

امارات

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

ترکیش

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.

اتحاد

تماس بگیرید

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت پرواز برای اطلاع از نرخ و قیمت می توانید با شماره 42632-021 تماس بگیرید.


بلیط آتن

فاصله هوایی تهران آتن 2474 کیلومتر می باشد.

بلیط آتن با ایرلاین پگاسوس

بلیط هواپیما به مقصد آتن یونان با ایرلاین پگاسوس و مدت زمان تقریبی پرواز 4 ساعت و 35 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه سابیها استانبول ، فرودگاه آتن یونان می باشد.

بلیط آتن با ایرلاین اکراین

بلیط هواپیما به مقصد آتن یونان با ایرلاین اکراین و مدت زمان تقریبی پرواز 6 ساعت و 25 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه اکراین ، فرودگاه آتن یونان می باشد.

بلیط آتن با ایرلاین قطرایرویز

بلیط هواپیما به مقصد آتن یونان با ایرلاین قطرایرویز و مدت زمان تقریبی پرواز 7 ساعت و 40 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه فرودگاه دوهه قطر ، فرودگاه آتن یونان می باشد.

بلیط آتن با ایرلاین امارات

بلیط هواپیما به مقصد آتن یونان با ایرلاین امارات و مدت زمان تقریبی پرواز 7 ساعت و مسیری پروازی آن فرودگاه دبی امارات متحده عربی ، فرودگاه آتن یونان می باشد.

بلیط آتن با ایرلاین ترکیش

بلیط هواپیما به مقصد آتن یونان با ایرلاین ترکیش و مدت زمان تقریبی پرواز 11 ساعت و 45 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه آتاتورک استانبول ، فرودگاه آتن یونان می باشد.

بلیط آتن با ایرلاین اتحاد

بلیط هواپیما به مقصد آتن یونان با ایرلاین اتحاد و مدت زمان تقریبی پرواز 7 ساعت و 05 دقیقه و مسیری پروازی آن فرودگاه ابوظبی امارات متحده عربی ، فرودگاه آتن یونان می باشد.

 

 

شماره پرواز مبدا مقصد تاریخ رفت ساعت پرواز ساعت فرود شرکت هواپیمایی
601 تهران آتن دوشنبه ها 03:05 13:05 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران آتن دوشنبه ها 03:35 09:05 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران آتن دوشنبه ها 05:05 14:10 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران آتن دوشنبه ها 05:40 12:35 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران آتن دوشنبه ها 05:45 12:50 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران آتن دوشنبه ها 08:25 14:05 شرکت هواپیمایی ترکیش
871 تهران آتن دوشنبه ها 15:55 20:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران آتن سه شنبه ها 03:05 13:05 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران آتن سه شنبه ها 03:35 09:05 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران آتن سه شنبه ها 05:05 14:10 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران آتن سه شنبه ها 05:15 11:00 شرکت هواپیمایی الیتالیا
485 تهران آتن سه شنبه ها 05:45 12:50 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران آتن سه شنبه ها 08:25 14:05 شرکت هواپیمایی ترکیش
871 تهران آتن سه شنبه ها 15:55 20:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران آتن چهارشنبه ها 03:05 13:05 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران آتن چهارشنبه ها 03:35 09:05 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران آتن چهارشنبه ها 05:05 14:10 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران آتن چهارشنبه ها 05:40 12:35 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران آتن چهارشنبه ها 05:45 12:50 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران آتن چهارشنبه ها 08:25 14:05 شرکت هواپیمایی ترکیش
871 تهران آتن چهارشنبه ها 15:55 20:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران آتن پنجشنبه ها 03:05 13:05 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران آتن پنجشنبه ها 03:35 09:05 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران آتن پنجشنبه ها 05:05 14:10 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران آتن پنجشنبه ها 05:15 11:00 شرکت هواپیمایی الیتالیا
485 تهران آتن پنجشنبه ها 05:45 12:50 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران آتن پنجشنبه ها 08:25 14:05 شرکت هواپیمایی ترکیش
871 تهران آتن پنجشنبه ها 15:55 20:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران آتن جمعه ها 03:05 13:05 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران آتن جمعه ها 03:35 09:05 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران آتن جمعه ها 05:05 14:10 شرکت هواپیمایی امارات
513 تهران آتن جمعه ها 05:40 12:35 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران آتن جمعه ها 05:45 12:50 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران آتن جمعه ها 08:25 14:05 شرکت هواپیمایی ترکیش
871 تهران آتن جمعه ها 15:55 20:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران آتن شنبه ها 03:05 13:05 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران آتن شنبه ها 03:35 09:05 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران آتن شنبه ها 05:05 14:10 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران آتن شنبه ها 05:15 11:00 شرکت هواپیمایی الیتالیا
485 تهران آتن شنبه ها 05:45 12:50 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
344 تهران آتن شنبه ها 05:45 13:25 شرکت هواپیمایی الاتحاد
879 تهران آتن شنبه ها 08:25 14:05 شرکت هواپیمایی ترکیش
871 تهران آتن شنبه ها 15:55 20:50 شرکت هواپیمایی ترکیش
601 تهران آتن یکشنبه ها 03:05 13:05 شرکت هواپیمایی لوفت هانزا
875 تهران آتن یکشنبه ها 03:35 09:05 شرکت هواپیمایی ترکیش
976 تهران آتن یکشنبه ها 05:05 14:10 شرکت هواپیمایی امارات
757 تهران آتن یکشنبه ها 05:15 11:00 شرکت هواپیمایی الیتالیا
513 تهران آتن یکشنبه ها 05:40 12:35 شرکت هواپیمائی ایرفلوت
485 تهران آتن یکشنبه ها 05:45 12:50 شرکت هواپیمایی قطرايرويز
879 تهران آتن یکشنبه ها 08:25 14:05 شرکت هواپیمایی ترکیش
871 تهران آتن یکشنبه ها 15:55 20:50 شرکت هواپیمایی ترکیش

 

مسیر تهران آتن